Vad är hjärnskakning?

För att betraktas som en hjärnskakning ska hjärnans funktioner var påverkade. Exempel på detta är att man kortvarigt förlorar medvetandet, får en minneslucka, känner sig omtöcknad eller mår illa. För att kallas hjärnskakning ska det inte finnas påvisbara skador på hjärnan på datortomografi eller magnetkamera.

Hur vet man om man har hjärnskakning?

Patienten kan ha lindrig huvudvärk, trötthet, illamående och hon eller han kan kräkas ett par gånger. Hjärnskakning orsakar alltid en skallskada, men det är tillfällig. Om patienten är även en liten stund medvetslös vid hjärnskakningen eller minnesluckan är längre än 10 minuter, gäller det att söka läkarens bedömning.

Vad kan man göra när man har hjärnskakning?

Det behövs vanligtvis ingen särskild behandling efter en hjärnskakning. Men det är viktigt att vila både fysiskt och psykiskt så att hjärnan kan återhämta sig. Då minskar risken för långvariga besvär. Ibland kan du behöva vara sjukskriven om du har ett arbete.

Hur snabbt märks hjärnskakning?

Symptom på hjärnskakning kommer ofta först efter några timmar. Det är vanligt att barnet får huvudvärk eller yrsel och blir illamående. Det är också vanligt med kräkningar. Hos ett spädbarn kan det vara svårare att upptäcka symptom på en hjärnskakning.

Var är det farligast att slå i huvudet?

Större risk för äldre

– Hjärnhinnorna förändrar sig lite så det finns en ökad risk att man får en blödning under den hårda hjärnhinnan (ett så kallat subduralhematom). Hjärnan blir även lite mindre när man blir äldre.

Får man ta Alvedon när man har hjärnskakning?

En okomplicerad skallskada/hjärnskakning behöver inte behandlas med annat än vila och smärtstillande; använd dig av smärtstillande preparat med paracetamol (t. ex. Alvedon eller Panodil) vid behov. Vi rekommenderar att du inte kör bil hem, då hjärnan inte klarar att hantera lika mycket intryck som vanligt.

Hur vet man att man är Hjärntrött?

Hjärntrötthet kännetecknas av en utmattning och orkeslöshet som är kraftigare än vanlig trötthet. Utlösande faktorer kan vara såväl mental som fysisk ansträngning. Men även faktorer som värme, bullriga miljöer, starkt ljus, sömnstörningar och rökning kan påverka.

Vad händer om man inte vilar efter hjärnskakning?

Du kan få minnesförlust, ont i huvudet, bli illamående och yr. En lätt hjärnskakning går över efter några dagar, medan svåra kan kräva sjukhusvård. Det är viktigt att vila hjärnan efter en hjärnskakning, så att den kan återhämta sig.

Hur lång sjukskrivning vid hjärnskakning?

Vid lindrig traumatisk hjärnskada (inklusive hjärnskakning) rekommenderas sjukskrivning på heltid ett par dagar upp till 4 veckor. Vid medelsvår till svår traumatisk hjärnskada (inklusive hjärnskakning) rekommenderas sjukskrivning 4 veckor till 1 år på heltid.

Kan man dö av hjärnskakning?

Huvudvärk och tillfälliga minnesluckor förekommer också. Annons: Om ett barn har slagit i huvudet hårt eller om man själv misstänker att man har fått hjärnskakning ska man omgående söka vård. En hjärnskakning i sig är egentligen inte farlig men det som kan vara farligt är att man kan även ha fått en blödning i hjärnan.

När kan man titta på tv efter hjärnskakning?

Läkaren har vid undersökningen inte funnit några tecken på allvarlig skallskada. Nya symptom och oväntande komplikationer kan emellertid utvecklas inom de första 12 timmarna efter skadan. Av detta skäl ska du under dessa timmar ha någon i närheten som kan kontrollera att du mår bra.

Hur länge ska man vila efter hjärnskakning?

Första tiden. Efter en hjärnskakning rekommenderas en period med ”hjärnvila”, det vill säga vila från aktiviteter. Hjärnvilan behövs för att minimera belastningen på hjärnan och rekommenderas pågå 24–48 timmar. När symtomen börjar avta är det lämpligt att börja med lätt aktivitet i liten omfattning.

Hur snabbt kräks man vid hjärnskakning?

Barnet börjar må illa och kräkas. Det börjar vanligtvis några timmar efter skadan.

Kan man få hjärnblödning av att slå i huvudet?

En subduralblödning är en blödning mellan hjärnan och skallbenet. Du kan få en sådan blödning efter ett slag mot huvudet. Blodet som samlas under skallbenet trycker mot hjärnan och kan leda till att du blir trött eller medvetslös.

Vad är Epiduralblödning?

Definition. Blödning mellan hårda hjärnhinnan och skallbenet.

Är det farligt att slå i tinningen?

Något av det mest akuta som kan hända är att man får en spricka i kraniet så att benskarven likt ett rakblad skadar artären som sitter innanför tinningen, vilket leder till en kraftig blödning utanför hjärnan men innanför kraniet, en så kallad epiduralblödning.

Hjärnskakning – vad kan du göra och när ska du söka vård?

Doktor Mikael: Så agerar du om någon skadar huvudet – Nyhetsmorgon (TV4)

Hjärnskakning –symtom, orsak och behandling

Lämna en kommentar