Vad är hjärtklappning?

Hjärtklappning innebär att du får extra hjärtslag, hårda hjärtslag eller kortvariga hjärtrusningar. Vanligtvis är det inget du behöver oroa dig för, särskilt om besvären kommer i samband med stress eller oro.

Varför uppstår hjärtklappning?

Vad är orsaken? Orsaken till regelbunden hjärtklappning är i många fall en medfödd extra-ledningsbana mellan förmak och kammare (WPW syndrom) (figur). Vissa former uppträder vanligen först i vuxen ålder och kan då bero på att den normala förbindelsen mellan förmak och kammare består av fler ledningar.

Hur får man ner hjärtklappning?

Avslappning kan hjälpa till att få ner puls och hjärtklappning. Försök att andas lugnt under hjärtklappningen. Ett tips kan vara att andas in och ut i en papperspåse när du får panik eller hyperventilerar. Andra saker som kan påverka är att dra ner på kaffe, alkohol och te.

Är hög puls och hjärtklappning samma sak?

Om pulsen ökar till mer än 100 slag per minut talar man om takykardi, det vill säga hjärtrusning, vilket vanligen känns som hjärtklappning. Hjärtrusning innebär vanligen att hjärtat slår snabbare än normalt till följd av fysisk ansträngning.

Hur vet man om man har problem med hjärtat?

Ofta strålar smärtorna ut i vänster arm, men de kan även stråla ut i båda armarna, händerna, halsen, underkäken, magen och ryggen. Man kan uppleva plötsliga andningssvårigheter med eller utan smärta. Svimning, kallsvettningar, illamående eller yrsel, ofta kopplat med smärta eller tryck i bröstet, är vanligt.

När är hjärtklappning farligt?

Kontakta genast en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om du har ett eller båda av följande besvär: Du har intensiv hjärtklappning som inte går över. Du får yrsel eller svimmar av en kort stund i samband med ansträngning. Du får yrsel eller svimmar av en kort stund när du sitter eller ligger.

Varför är hjärtklappning farligt?

Att få hjärtklappning kan kännas som att hjärtat slår extraslag eller snabbare än vanligt. Inte sällan finns en koppling till stress och ångest. Hjärtklappning är oftast inget farligt. Hjärtklappning kan i ovanligare fall vara tecken på hjärt- och kärlsjukdomar som förmaksflimmer.

Är puls och hjärtslag samma sak?

Det är hjärtats slag som räknas när du tar pulsen. Genom att ta pulsen får du veta antal hjärtslag per minut och hur regelbunden rytmen är. Vårdpersonal kan ibland ta pulsen som en del av en undersökning. När du tar pulsen räknar du hjärtats slag.

Är det farligt med för hög puls?

Innan vi tittar på det tänkte vi kort berätta om när en hög vilopuls respektive låg vilopuls kan vara farligt. Takykardi är den medicinska termen för onormalt hög hjärtfrekvens. Har du en högre vilopuls än 100 brukar det räknas som en för hög vilopuls. Det kan vara förvärvat eller också medfött.

Varför har man hög puls i viloläge?

Hög puls kan ha många olika orsaker. Det är till exempel normalt att du får ökad puls vid träning, efter koffeinintag eller vid stress. Du kan också få förhöjd puls efter större blodförlust, vid smärta, av vissa läkemedel eller sjukdomar. Bradykardi kan orsakas av exempelvis syrebrist, nedkylning eller förgiftning.

Kan man kolla sitt hjärta?

Ultraljud av hjärta (ekokardiografi)

Ekokardiografi är en ultraljudsundersökning av hjärtat. Det som undersöks är hjärtats storlek, rörelse och pumpfunktion samt klaffarnas funktion.

Vilka sjukdomar kan man få i hjärtat?

Hjärtbesvär och hjärtfel
  • Ärftliga hjärt-kärlsjukdomar. Vissa sjukdomar i hjärtat och blodkärlen är ärftliga. …
  • Hypertrofisk kardiomyopati, HCM. …
  • Dilaterad kardiomyopati, DCM. …
  • Långt QT-syndrom, LQTS. …
  • Medfödda hjärtfel hos barn. …
  • Olika typer av medfödda hjärtfel hos barn. …
  • Hjärtsvikt. …
  • Hjärtklaffsjukdomar.

Hjrätklappning – så vet du att du har det – Dr Mikael & Tilde (Sjuan)

Så lätt tar du reda på om du har förmaksflimmer – Nyhetsmorgon (TV4)

Så vet du om du är för stressad – Nyhetsmorgon (TV4)

Lämna en kommentar