Vad är hjärtsvikt?

Hjärtsvikt uppstår när hjärtat inte orkar pumpa ut tillräckligt med blod till kroppen. Cellerna i kroppen får då för lite näring och syre. Det i sin tur leder till att kroppen aktiverar ett hormonsystem som motverkar hjärtats arbete ytterligare.

Vad kännetecknar hjärtsvikt?

Hjärtsvikt är ett tillstånd där hjärtats pumpförmåga är nedsatt. Det betyder att hjärtat inte orkar pumpa runt den mängd blod som behövs för att ge kroppens olika delar tillräcklig med syre och näring. Något som med tiden kan leda till att vätska samlas i lungorna och andra delar av kroppen.

Vad kan orsaka hjärtsvikt?

De vanligaste bakomliggande orsakerna är hjärtinfarkt och högt blodtryck (hypertoni) samt hjärtmuskelsjukdom (kardiomyopati).

Hur länge kan man leva med hjärtsvikt?

Tillståndet är vanligast hos äldre, men det drabbar även många under 65 år. Hjärtsvikt är kroniskt, det går inte att bota och det är livshotande. Sjukdomsförloppet är både svängande och oförutsägbart. Att leva med hjärtsvikt medför olika begränsningar i livssituationen.

Kan man bota hjärtsvikt?

Hjärtsvikt är ofta ett kroniskt tillstånd som är svårt att bota, men det finns effektiva läkemedel som kan bromsa upp eller vända tillståndet till en förbättring.

Hur börjar hjärtsvikt?

Hjärtsvikt uppstår när hjärtat inte orkar pumpa ut tillräckligt med blod till kroppen. Cellerna i kroppen får då för lite näring och syre. Det i sin tur leder till att kroppen aktiverar ett hormonsystem som motverkar hjärtats arbete ytterligare.

Vilket prov visar hjärtsvikt?

Blodprov. Ett mycket viktig hjälpmedel för att ställa en så säker diagnos som möjligt är att ta ett blodprov för att analysera koncentrationen av ett speciellt hormon, så kallat NT-proBNP, som ibland kallas ”hjärtats tårar”. Provet kan ge upplysningar om hjärtats fyllnadstryck, dvs. om hjärtat är belastat.

Kan man få hjärtsvikt av stress?

Långvarig stress kan utlösa sjukdomen brustet hjärta eller takotsubo. Sjukdomen har många likheter med hjärtinfarkt och drabbar nästan bara kvinnor. Takotsubo-kardiomyopati eller brustet hjärta var tills för tio år sedan en relativt okänd hjärtsjukdom i Sverige.

Vad bör man undvika vid hjärtsvikt?

Undvik gärna det fett som finns i mejerivaror och i charkuteriprodukter. Svår hjärtsvikt kan orsaka problem med kraftig viktnedgång. I dessa fall krävs istället extra näringsrik kost.

Hur kan man förebygga hjärtsvikt?

Hjärtsvikt kan förebyggas på flera sätt. Det viktigaste är att ha bra koll på sitt blodtryck och då redan i medelåldern. Om man har högt blodtryck kan man behöva medicinering eller påverka sin livsstil genom att exempelvis börja träna och äta bra.

Hur dödligt är hjärtsvikt?

Akut hjärtsvikt är en av de vanligaste orsakerna till sjukhusinläggning hos personer över 65 år. Hjärtsvikt i akut form har hög dödlighet (mortalitet under vårdtiden 4-10 %) och bör behandlas skyndsamt. Akut arytmi och plötslig död är en vanlig dödsorsak.

Kan hjärtsvikt komma och gå?

Retledningssystem. När man talar om hjärtsvikt är det något som både kan komma mycket fort eller komma sakta smygande. Orsaken kan ligga i själva hjärtmuskeln eller utanför den. Ser vi på orsakerna i själva hjärtat, kan det röra sig om en akut hjärtinfarkt med propp i hjärtats egen blodförsörjning.

Kan hjärtat återhämta sig?

Funktionen hos hjärtats högra kammare (ventrikel) är nedsatt hos patienter med infarkt som påverkar den nedre delen av vänster kammare. Högerkammarfunktionen återställdes emellertid hos 87 % av patienterna efter behandling med blodproppslösande läkemedel.

Hur högt proBNP kan man ha?

Ett NT-proBNP-värde ≥450 ng/l hos personer 50 år och ≥900 ng/l hos personer ≥50 år gav positiva prediktiva värden på 67 respektive 77 procent. Precis som i BNP-studien var NT-proBNP-mätning bättre än akutläkare på att diagnostisera hjärtsvikt. Kombinationen klinisk bedömning och NT-proBNP var dock allra bäst.

Hur högt BNP kan man ha?

Totalt 744 (47 procent) patienter visade sig slutligen ha hjärtsvikt som orsak till sina besvär. Ett BNP-gränsvärde på 100 ng/l resulterade i ett högt negativt prediktivt värde (89 pro- cent), dvs 9 av 10 patienter med ett BNP-värde lägre än 100 ng/l hade inte hjärtsvikt (Tabell I).

Vad innebär en hjärtinfarkt för hjärtats framtida pumpförmåga?

Vid en hjärtinfarkt läcker hjärtmuskeln ut proteiner, bland annat så kallade troponiner, som kan spåras i blodet. En ultraljudsundersökning kan bedöma storleken på infarkten och hur pumpförmågan i hjärtat har påverkats. En kranskärlsröntgen kan visa om det finns förträngningar i kärlen och var stoppet sitter.

Om hjärtsvikt

Hjärtsvikt – vad, varför och hur behandlas det?

Hjärtsvikt

Lämna en kommentar