Vad är hologram?

Hur fungerar ett hologram?

Hologram framställs genom att man belyser det som ska fotograferas med en laserstråle. Samtidigt belyser man filmen direkt med en exakt likadan laserstråle. Det reflekterade ljuset från laserstrålen via objektet möter den direkta laserstrålen på filmens yta.

Vad kan man använda hologram till?

Hologram kan användas för att registrera och arkivera tredimensionella föremål. Till exempel tillverkas hologram av ömtåliga och värdefulla museiföremål. Hologrammet används sedan för studier för att undvika onödiga påfrestningar av originalet.

Vad är hologram show?

Hårdrar man det hela så upplever vi artistens musik tillsammans på en arena, precis som en konsert. Skillnaden är att artisten inte är där och det är inte live. Utan vi står i folksamling och lyssnar på musik tillsammans.

Vad är skillnaden mellan holografi och fotografi?

Inom holografi används interferens och diffraktion i samverkan. Till skillnad från ett traditionellt fotografi där våglängd (färg) och intensitet (ljusstyrka) registreras är det interferens mellan två vågor som registreras. Dessa två vågor är reflektionen från objektet som ska avbildas samt en referensstråle.

Finns det hologram?

Det finns olika typer av hologram för konst, reklam, säkerhet och för dokumentation samt för mätning i industriella sammanhang men även inom medicinska området. Alla typer av hologram produceras med laserljus enligt den här grundprincipen. Professor Dennis Gabor erhöll nobelpris i fysik för holografi 1971.

Vem uppfann hologram?

Om holografisk teknik

Principerna för den holografiska tekniken beskrevs 1948 av Dennis Gabor, ungersk fysiker och nobelpristagare (1971). För att tillverka hologram krävs en ljuskälla som ger ett koherent¹, monokromatiskt² och parallellt ljus³. Därför är det används en laser som ger denna typ av ljus.

Vad betyder holografiska?

Holografi (av grekiskans holo = ”hel” eller ”fullständig”, graphia = ”skriven”) är en avancerad form av fotografi där man kan se objekt tredimensionellt, så kallade hologram. Holografitekniken kan också användas optiskt för att lagra information.

Gör ett eget ”hologram” med mobilen

Hemmagjort 3D hologram för ipad | det coolaste jag sett!

Hologramprojektor | testar göra eget hologram

Lämna en kommentar