Vad är html?

Vad står HTML för och vad innebär det?

HTML står för HyperText Markup Language och är en av webbens grundläggande byggstenar tillsammans med CSS (Cascading Style Sheets) och Javascript.

Hur fungerar HTML?

Förkortningen HTML står för Hyper Text Markup Language och är det märkspråk som webbsidor är konstruerade med. När en webbläsare läser in en hemsida som innehåller en starttagg med HTML så förstår den hur dokumentet skall renderas upp. Därför är det viktigt att varje dokument startar och avslutas med taggen HTML.

Vad är skillnaden på HTML och CSS?

HTML är ett språk för att formatera text på Internet och används tillsammans med CSS som styr hur det ska se ut. Man använder både HTML och CSS för att skapa hemsidor på internet (och ofta även programmering och databaser). Att kunna HTML och CSS är ett förkrav för att jobba med SEO och kunna förstå denna guide.

Vad är värde HTML?

Vanligtvis skrivs attribut som namn-värde-par med ett = mellan. Dessa namn-värde-par skrivs in i starttaggen efter namnet. Här är det HTML-elementet med namnet tag som får attributet attribut satt till värdet värde . Värdet skrivs mellan citattecken ” .

Hur hittar man källkod?

Att inspektera HTML-kod för webbsidor du besöker i webbläsaren, brukar inte vara svårare än att högerklicka på webbsidan, och välja ”inspektera-källkod”, eller granska källkod, eller liknande. Källkoden för en webbsida brukar oftast syfta till HTML-koden (kan även inkludera JavaScript och CSS-kod dock).

Hur gör man en hemsida med HTML?

Skapa din hemsida genom att koda själv
  1. Du kan enkelt söka efter programmet Anteckningar i datorn för att skriva din första HTML-kod. …
  2. Glöm inte att välja Alla filer under Filformat, annars kommer ditt dokument att sparas som en textfil och inte som en HTML-fil.
5 maj 2019

Vilka delar består ett HTML-dokument av?

doctype html> skrivas först i toppen av HTMLdokument. Den faktiska HTML-koden, metainformation om webbsidan samt innehållet på webbsidan, är skriven i html-taggen, det vill säga mellan <html> och </html>. HTML-koden består vanligtvis av två delar, metainformationen <head> och sidinnehållet <body>.

Vilka två delar består HTML av?

<HEAD> med sluttagg </HEAD> Den bildar dokumenthuvud som skickas först till webbläsaren från webbservern. I den skickas information om det som bildar själva webbsidan. TITLE och META ingår i dokumenthuvudet. <BODY> med sluttaggen </BODY> I den skapar man webbsidans innehåll- text, bilder tabeller etc.

Är HTML svårt?

Att koda en hemsida behöver inte alls vara så svårt som många tror. Det som krävs är grundläggande kunskap inom HTML och CSS. Denna guiden lär hjälpa dig en bra bit på vägen (förhoppningsvis). Med hjälp av HTML skapar du innehållet på din webbsida, och med hjälp av CSS bestämmer du hur din hemsida kommer att se ut.

Hur har HTML förändrats genom tiden?

Sedan 1996 så har HTML specifikationer bibehållits, med intag från kommersiella programleverantörer, av World Wide Web Consortium (W3C). Fast år 2000 blev HTML även internationell standard (ISO/IEC 15445:2000). HTML 4.01 publicerades sent 1999, med ytterligare error som publicerats under 2001.

Varför Indentering HTML?

Alla barn till ett element ska indenteras ett ”steg”. Öppningstaggar och stängningstaggar ska alltså vara indenterade in till samma nivå. Om vi indenterar korrekt kommer det vara busenkelt att snabbt identifiera vilka element som är barn till vilka element.

Varför har vi sk HTML kommentarer i vår kod?

Ibland vill man infoga kommentarer i sin HTMLkod som inte ska synas på webbsidan. Om du till exempel har mycket kod så kan du få bättre överblick över den med hjälp av kommentarer. Du kan också använda kommentarer för att ge anvisningar till andra personer som ska ändra i filen senare.

What is HTML? What Does It Do? And What Is It Used For?

What is HTML?

Introduktion – HTML och CSS nybörjarguide på svenska del 1

Lämna en kommentar