Vad är http?

Vad är syftet med HTTP?

Http är en förkortning av Hypertext Transfer Protocol. Ett protokoll är en samling regler för hur kommunikationen mellan två enheter i ett nätverk ska gå till. Http används av en webbläsare i din dator eller mobiltelefon för att hämta innehåll från en webbserver, vanligen en webbplats.

Vad är det för skillnad på HTTP och HTTPS?

Ordet S står för Secure och det är just på grund av detta som HTTPS är bra att använda sig av. När man använder sig av vanliga HTTP protokollet så kan hemsidor du besöker och andra besökare fortfarande se din information, men när du använder HTTPS så är texten helt och hållet oförståelig och krypterad.

När används HTTPS?

HTTPS är ett protokoll för överföring av krypterad information mellan en webbserver och en webbläsare. Det är en teknisk beskrivning av hur informationen ska skickas mellan två datorer på ett säkert sätt.

Vad betyder si HTTPS?

HTTPS står för HyperText Transfer Protocol Secure och ser till att besökare har en säker uppkoppling till din hemsida. Genom detta så skyddas känslig information som lösenord och kreditkortsuppgifter så besökare tryggt och säkert kan navigera och surfa på din hemsida.

Vad är en HTTP request?

HTTP bygger på ett förfrågan/svar-förfarande mellan klient och server. En HTTP-klient, vanligen en webbläsare, som skall hämta en HTML-fil, en bild eller annan fil från en webbserver skickar en förfrågan bestående av en kort textsträng till en TCP-port på servern, vanligen nummer 80.

Vilken applikation på internet använder protokollet HTTP?

HTTP är ett av de mest använda programprotokollen. Alla åtgärder på webben använder HTTPprotokollet. HTTPS är den säkra versionen av HTTPprotokollet som implementerar HTTP med hjälp Transport Layer Security (TLS) för att skydda den underliggande TCP-anslutningen.

Varför är min hemsida inte säker?

Att anslutningen till webbplatsen är säker beror oftast på en av två saker: Din hemsida har inget SSL-Certifikat. Din hemsida har ett SSL-certifikat men dina länkar pekar mot http och inte mot https.

Hur gör man sin hemsida säker?

Hur gör du om Chrome säger hemsidan är inte säker

Jo, du behöver skaffa ett SSL-certifikat. SSL står för secure socket layer och betyder att kommunikationen mellan besökarens webbläsare och hemsidan krypteras.

Vilken port används av vanliga webbsidor http respektive krypterade HTTPS?

Det har varit känt som ”Hypertext Transfer Protocol over Secure Socket Layer”, men nu kan HTTPS också vara krypterat med Transport Layer Security (TLS) istället för Secure Sockets Layer (SSL)-protokollet. HTTP-data sänds normalt över TCP-port 80. HTTPS sänds i stället över port 443.

Vilket protokoll används bl a vid streaming av bild och ljud?

Real Time Streaming Protocol (RTSP) är ett standardprotokoll för strömmande media fastställt av IETF 1998 i RFC 2326. Används för att etablera och synkronisera multimedieströmmar. Det är inget transportprotokoll utan förlitar sig på UDP eller RTP för transport.

Vilken port använder en webbserver?

En webbserver till exempel lyssnar vanligen på port 80, och är det en säker HTTPS webbserver så lyssnar den på port 443. Tabellen visar även att två olika så kallade Protokoll används för olika tjänster, TCP och UDP.

När kan det vara bra att en webbadress börjar med HTTPS?

Detta innebär bl. a. att din sida MÅSTE ha HTTPS för att rankas av Google eftersom det är en grundläggande säkerhetsfunktion som är mycket viktig för dina besökares säkerhet. Det finns andra sätt att se om du har HTTPS anslutning, till exempel på den populära webbläsaren Google Chrome: Ett litet grönt hänglås.

Vad är internet?

Så fungerar BNP

SMINK HAUL – Köpt massa sminknyheter och visar er allt!

Lämna en kommentar