Vad är humaniora?

Vad räknas som humaniora?

Humaniora är ett samlingsbegrepp för ämnen som etnologi, filosofi, historia, genusvetenskap, konstvetenskap och mycket mer. Infallsvinklarna inom humanioraämnena är olika men det är alltid människan, mänskliga produkter och mänskliga kulturer som står i centrum.

Vad innebär humanistiska programmet?

Inom humaniora studeras människan i samtiden och historien utifrån kulturella och språkliga perspektiv, lokalt och globalt, nationellt och internationellt. Utbildningen ska sätta människans skapande och tänkande i centrum och behandla kulturarv, samtida kultur och interkulturella frågor, liksom språk som kulturbärare.

Vad jobbar en humanist med?

Exempel på yrken som en ”humanist” utbildad inom område litteraturvetenskap, är:
 • bokförlagsyrken.
 • lektör.
 • språkvetare.
 • skribent.
 • konsult.
 • utredare.
 • informatör.
 • föreläsare.

Varför humaniora?

Humanistiska studier ger förståelse för betydelsen av kultur och språk: för olika kulturella och konstnärliga uttryck, för gruppers och individers behov, interkulturell förståelse, kompetens i jämställdhetsfrågor, goda språkkunskaper och förmåga att tolka olika former av kommunikation.

Vilka ämnen läser man i humanistiska?

Det här programmet passar dig som vill lära dig mer om människors idévärld och om hur vårt samhälle fungerar. Under utbildningen läser du till exempel filosofi, moderna språk och människans språk. De centrala delarna i programmet är språk, litteratur, historia, kulturhistoria och filosofi.

Är psykologi humaniora?

Humaniora är de ämnen som studerar människan som kulturell varelse. Hit räknas ämnen som etnologi, filosofi, historia, idéhistoria, genusvetenskap, estetik, konstvetenskap, retorik, språk och litteraturvetenskap. Till humanvetenskaperna räknas dessa samt även sociologi, pedagogik, kulturantropologi och psykologi.

Vad gör en humanistisk Socialpedagog?

Utbildningen till socialpedagog ger dig en bred kompetens där du kan arbeta inom socialt vård- och behandlingsarbete i många olika verksamheter. Du kan arbeta på behandlingshem eller liknande behandlingsinstitutioner, inom skola, kriminalvård, omsorg för människor med funktionsnedsättning mm.

Vilka gymnasium har humanistiska programmet?

På Kitas Gymnasium i Göteborg kan du läsa Humanistiska programmet
 • Humanistiska programmet.
 • Göteborg.
 • Antagningspoäng: 270.
 • Klassrum.

Hur många språk läser man på Humanistiska?

Förutom svenska och engelska läser du latin samt 500 poäng moderna språk, vilket motsvarar till exempel ett fortsättningsspråk steg 3, 4 och 5 samt ett nybörjarspråk steg 1 och 2. Vill du läsa ännu fler kurser inom moderna språk, så har du möjlighet att välja det som programfördjupning och/eller individuellt val.

Vad kan man bli om man läser teologi?

Humanister och teologer arbetar på myndigheter, företag och organisationer, och en del av dem startar eget som t.

Exempel på vanliga yrken för humanister och teologer:
 • Arkeolog.
 • Arkivarie.
 • Bibliotekarie.
 • Copywriter.
 • Diakon.
 • Forskare.
 • Författare.
 • Förlagsredaktör.

Vad kan man jobba som teolog?

Som teolog har du kompetens att tolka, analysera och arbeta med dessa frågor inom många delar av samhället. Du kan bidra till ökad förståelse av olika kulturer och trosuppfattningar, arbeta inom utbildning, kultur och media, och hjälpa och vägleda människor inom frivilligorganisationer och offentlig sektor.

Har läst teologi?

Utbildning. Teologie magisterexamen (1 år påbyggnad efter 3 år, kandidat) kan utgöra den vetenskapliga delen i utbildningar till flera yrken inom olika religiösa samfund, ex. präst, pastor och diakon.

Humaniora och teologi vid Lunds universitet

Humaniora och samhället – Sverker Sörlin

Humaniora i näringslivet, behövs det?

Lämna en kommentar