Vad är hyresvärd?

Vad menas med hyresvärden?

En hyresvärd är ett företag eller en privatperson som hyr ut en bostad till dig. Det vanligaste är att olika fastighetsbolag hyr ut hyresrätter i flerfamiljshus och de blir därmed din hyresvärd. Hyr du en bostad i andra hand är det istället personen som hyr ut bostaden som blir din hyresvärd.

Vad får en hyresvärd?

Hyresvärden har rätt att utan uppskov tillträde till lägenheten för att utöva nödvändig tillsyn eller utföra förbättringsarbeten som inte kan uppskjutas utan skada. När lägenheten är ledig till uthyrning, är hyresgästen skyldig att låta den visas på lämplig tid.

Vad är en privat hyresvärd?

Privatpersoner som äger fastigheter och hyr ut lägenheter kallas för privata hyresvärdar. Det finns även fastighetsbolag som ägs av företag eller kommuner. Privata hyresvärdar omfattas inte av samma regler som de kommunala.

Måste hyresvärden tillhandahålla tv?

Hyresgäster har rätt att kunna se på tv och hyresvärden är skyldig att se till att det är möjligt. Det slår Hyresnämnden fast i en tvist som får principiell betydelse när hela Sverige nu ska gå över till digital-tv.

Vilket ansvar har en hyresvärd?

Hyresvärdens skyldigheter

Hyresvärden ansvarar för att lägenheten fortsätter att vara i sådant skick under hyrestiden, om man inte har avtalat om något annat. Hyresvärden är vidare skyldig att med jämna mellanrum utföra sedvanliga reparationer på lägenheten.

Hur kan jag anmäla min hyresvärd?

Vänd dig först till hyresvärden eller förvaltaren och berätta om ditt problem. Numret hittar du på hyresavin eller i trappuppgången. Om värden inte gör något så ta kontakt med Hyresgästföreningen, antingen via e-post eller via telefon.

Vad är standardhöjning?

Man anger som exempel på standardhöjningar: upprustning av kök och badrum, installation av bubbelbad, insättning av tvätt- eller diskmaskin, inglasning av balkonger, installation av centraldammsugare och bastu.

När blir man hyresvärd?

Det är mycket att tänka på när man är ny som hyresvärd. Eller ja, kanske du mer identifierar dig som uthyrare, eller någon som hyr ut en bostad tillfälligt, än som just hyresvärd, men det är nu den term som skapats för personen som hyr ut en bostad, och med det följer det vissa saker som du bör tänka på.

Får hyresvärd ha huvudnyckel?

En hyresvärd har inte någon lagstadgad rätt att inneha nycklar till lägenheten som hyrs ut. Hyresgästen och hyresvärden kan dock självklart komma överens om hyresvärden ska ha tillgång till reservnycklar.

Får hyresvärden gå in i lägenheten utan tillstånd?

Hyresvärden behöver ditt tillstånd för att in i din lägenhet. Nej, värden får inte gå in i lägenhet utan tillstånd. Om värden behöver komma in i din bostad för att ”utöva nödvändig tillsyn” eller annat så måste hen ha ditt tillstånd.

Måste man släppa in hyresvärden?

Att vägra släppa in hyresvärden är ”inte av ringa betydelse”, skriver nämnden i beslutet som gäller omedelbart. Hyresgästen får bara ett par dagar på sig att lämna sin lägenhet. Fakta: Vårda lägenheten – detta gäller! Som hyresgäst ska du vårda lägenheten under tiden du hyr den.

Vilka rättigheter och skyldigheter har man som hyresgäst?

För att du ska få hyra och använda lägenheten ska du:
  • Betala hyran i tid.
  • Vårda och sköta om din lägenhet.
  • Inte störa dina grannar.
  • Följa de regler och föreskrifter vi har.
  • Anmäla fel och ohyra till oss så snart som möjligt.

Vem ansvarar för brandvarnare i hyresrätt?

Det är fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen som ansvarar för brandskyddet i flerfamiljshus, exempelvis att varje hushåll har en brandvarnare. Men de boende är själva ansvariga för brandvarnarens skötsel och underhåll.

Vad gäller vid uppsägning av hyreskontrakt?

När du ska säga upp din hyresgäst

Hyresvärden ska säga upp avtalet skriftligen, minst tre månader innan hyresgästen ska flytta ut, om inte avtalet säger något annat. Uppsägningstiden räknas alltid i HELA månader: oavsett när i månaden du säger upp det, så har hyresgästen fram till den sista dagen tre månader senare.

Hyresrätt – Lokal – Del 2 – Hyresvärdens skyldigheter

Skriva FELANMÄLNINGAR till hyresvärden, tre exempeltexter

HYRESRÄTT vs. BOSTADSRÄTT | Hur gör man?

Lämna en kommentar