Vad är id06?

Vad används ID06 för?

Det är ett system för att lätt kunna identifiera personer på arbetsplatsen och koppla varje person till en arbetsgivare. ID06 har flera användningsområden såsom närvaroregistrering i elektronisk personalliggare, digitalisering av utbildningsbevis, företagskontroll och inpasserings- och låsfunktioner.

Vad krävs för ID06?

För att få ett ID06-kort utställt måste individen kunna identifiera sig på ett säkert sätt, antingen via eID (ex svenskt BankID) eller via skanning av godkänt pass eller nationellt ID-kort. Skanningen där ID-handlingen verifieras måste ske hos ett av ID06 AB godkänt skanningsföretag, ex Sistec.

Måste man ha ID06-kort?

Gäller ID06-systemt på arbetsplatsen krävs ett giltigt ID06kort från och med den 22 januari. Skulle en person utan ID06 vilja komma in på arbetsplatsen ansvarar arbetsplatsen för tillträdet och manuell hantering måste ske i den lagstadgade personalliggaren.

Vem får kontrollera ID06?

De som har rätt att ta del av uppgifterna är platsansvarig/ID06-administratören på arbetsplatsen och Skatteverket i samband med oannonserade kontrollbesök. Din arbetsgivare har även rätt att ta del av uppgifterna.

När behövs personalliggare Bygg?

Om du bedriver byggverksamhet på en byggarbetsplats där kostnaden överstiger fyra prisbasbelopp, ska du alltså föra en personalliggare över dig själv.

Vem betalar ID06 böter?

Böter per person: Arbetsgivaren kan få betala 2 500 kronor per person som vistas på arbetsplatsen men som inte finns med i personalliggaren. På byggarbetsplatser är det entreprenören som kan få betala denna typ av böter.

Vad kostar ett nytt ID06-kort?

Ett ID06kort kostar 80 kr per kort/år och är bindande på 12 månader från inköpsdatum. Det görs inga återbetalningar för ett kort som avslutats innan bindningstiden löpt ut. Om man vill avsluta ett ID06kort under pågående period upphör avgiften först vid nästa periodstart(efter 12 mån).

Kan man ha ID06 i mobilen?

Om individen har beställt eller redan har ett ID06-kort kan individen också erhålla ett mobilt ID06-kort. Individen laddar ner den mobila applikationen via Google Play eller App Store, aktiverar applikationen via eID. Mobilt ID06-kort motsvarar ett fysiskt kort och innehåller identitet kopplat till organisation.

Hur många ID06 kan man ha?

Man kan ha flera ID06 samtidigt dock bara ett kort för varje anställningsavtal. ID06-kortet ska lämnas tillbaka till arbetsgivaren, som spärrar det hos kortleverantör när anställningen tar slut.

Är ID06 godkänd legitimation?

ID06 följer ett regelverk som heter eIDAS och är samma i hela EU. Det innebär att alla individer måste identifiera sig med ett av eIDAS godkänd legitimation. I Sverige är det BankID, Pass eller Nationellt ID som krävs. ID06 kontrollerar alla individer som skall antingen ansluta företag, vara administratörer i systemet.

Får man använda ID06 som stämpelklocka?

– Det är inte bra om arbetsgivare i byggbranschen missbrukar ID06, säger Conny Svensson, nationell samordnare på Skatteverket. Syftet med elektroniska personalliggare är att skapa konkurrens på lika villkor och minska svartarbete. Inte att införa en digital stämpelklocka för de anställda.

Får arbetsgivare kolla personalliggare?

Man kan dock ha kommit överens mellan arbetsgivare och arbetstagare att man vill använda informationen som lönesystem. För detta krävs ett skriftligt samtycke och att facket informeras om överenskommelsen.

Vad finns på mitt ID06?

Allt som behövs kommer att finnas i ID06 Kompetensdatabas. Det är dessutom enkelt att få ut en förteckning över dina egna utbildningsbevis som är registrerade i kompetensdatabasen. Du kan själv se vilka utbildningar som finns registrerade för dig genom att logga in med BankID.

Introduktionsfilm om ID06 AB

ID06 information om GDPR

Varför finns ID06?

Lämna en kommentar