Vad är iliaden?

Vad handlar om Iliaden?

Iliaden skildrar en händelse under det tionde och sista året av det trojanska kriget – grekernas krigståg mot Troja. Akilles, som är grekernas främste hjäte, har dragit sig tillbaka efter en tvist med härföraren Agamemnon.

Vad är Iliaden och Odysséen exempel på?

Iliaden skildrar en händelse under det tionde och sista året av det trojanska kriget – grekernas krigståg mot Troja. Akilles, som är grekernas främste hjälte, har dragit sig tillbaka efter en tvist med härföraren Agamemnon.

Är illiaden?

Iliaden handlar om det trojanska kriget i slutet av Mykenes storhetstid ungefär 1200 f. Kr. Egentligen handlar boken bara om de sista månaderna i det tio år långa kriget. Namnet Iliaden har boken fått efter staden.

Vad handlar Odysséen?

Detta epos handlar om Odysseus, kung av Itaka, som ju har deltagit i striderna i Troja och ska återvända hem. På sin långa hemfärd (tio år) träffar han på människoätande cykloper (enögda jättar), havsmonster och lockande sirener men han klarar alla äventyr och återvänder till sin hemö och hustrun Penelope.

Är Iliaden lyrik?

Till den grekiska litteraturen från antiken hör epos som Homeros Iliaden och Odysséen, det antika grekiska dramat, lyrik och körlyrik, samt filosofiska och vetenskapliga skrifter. Influenserna till litteraturen kom från hettiterna och Orienten.

Vad hände med Akilles?

Akilles trojanske motståndare prins Paris sköt under trojanska kriget en förmodligen förgiftad pil i Akilles häl så att Akilles dog. I Homeros Iliaden omnämns inte detta och Akilles lever fortfarande när Iliaden slutar.

Hur slutar Odysséen?

På en egenhändigt byggd flotte lämnar Odysseus ön. Dock framkallar hans vedersakare, havsguden Poseidon, en storm, där flotten går under. Poseidons vrede beror på att Odysseus har gjort hans son Polyfemos blind. Som skeppsbruten räddar sig Odysseus med sina sista krafter i land till fajakernas hemland Scheria.

När utspelar sig Iliaden?

Iliaden utspelar sig under det Trojanska kriget. Här figurerar mytiska personer som Akilles, Agamemnon och Hektor. Homeros levde med sannolikhet under 700-talet f.Kr. i antikens Grekland.

Vilken stad är Troja?

Troja (grekiska Iʹlion, latin Iʹlium), förhistorisk och antik stad vid kullen Hisarlık, ca 4,5 km söder om Dardanellerna i nordvästra Turkiet. Utgrävningar inleddes 1870–90 av Heinrich Schliemann, som identifierade platsen som den ort kring vilken det legendariska trojanska kriget utkämpats.

Vem tror man har skrivit Iliaden och Odysséen?

Homeros

Hur är Hektor som person?

Hektor var i grekisk mytologi den störste trojanske hjälten under grekernas belägring av staden. Han var son till Priamos och Hekabe. Det var han som ledde trojanerna och deras allierade mot de grekiska styrkorna.

Vad är orsaken till att hemresan tar så lång tid för Odysseus?

Hemresans längd beror delvis på hans egna tillkortakommanden, men också på händelser utanför hans kontroll där han endast utgör en bricka i gudarnas spel.

Vad har Odysseus varit?

Odysseus var enligt legenden kung över Ithaka, en liten ö utanför Greklands västkust. Han deltog i den tioåriga grekiska belägringen av Troja i västra Mindre Asien strax söder om inloppet till Dardanellerna och är omskriven i Homeros Iliaden för sitt hjältemod.

Vad heter Krigsgudinnan i Odysséen?

Athenas vishet tydliggjordes av att hon som krigsgudinna inte gladde sig åt blodiga konflikter utan i stället märks hennes hjälpsamma sidor i berättelser om hjältar som Herakles och Jason. Gudinnan finns omnämnd i Odysséen där hon hjälper Odysseus att nå sina mål.

The Iliad by Homer | Summary & Analysis

Iliaden förklarad | SVENSKA | Gymnasienivå

Sammanfattning av Homeros Iliaden

Lämna en kommentar