Vad är indunstning?

Vad används indunstning till?

Indunstare används för uppkoncentrering av lösta ämnen genom förångning av vatten. Några exempel på användningsområden är behandling av oljehaltigt vatten, slutning av processer.

Vad är skillnaden mellan avdunstning och indunstning?

ökning av en lösnings koncentration genom att få lösningsmedlet (t. ex. vatten) att avdunsta (förångas).

Vad är skillnaden mellan indunstning och destillering?

Skillnaden är att vid indunstning är det det fasta ämnet man vill åt, vid destillation är det ångan/den kokande vätskan man är ute efter.

Vad innebär det att lika löser lika?

Principen lika löser lika fungerar oftast

Fläckar som består av ämnen som bara är svagt polära löses bäst med ett lösningsmedel som också är svagt polärt. Ett exempel på svagt polärt ämne är etanol medan vatten är ett starkt polärt ämne.

Hur dunstar vatten?

Vid avdunstning övergår vatten från flytande form till gasform, det vill säga vattenånga. Avdunstningen består dels av direkt avdunstning från mark, våta växtdelar, vatten, snö och is, dels av växternas transpiration.

Vad är ordet avdunsta?

Avdunstning (evaporation) innebär att ett ämne övergår från fast eller flytande form till gasform. Avdunstning från fast form kallas också sublimation. Avdunstning och förångning (kokning) är inte samma sak. För att ett ämne ska förångas måste energi tillföras genom uppvärmning.

Vad betyder ordet avdunstning?

Avdunstning innebär att en vätska blir till gas utan att den kokar. När en vätska avdunstar lämnar de snabbaste molekylerna vätskan, den energi som molekylerna behöver för detta tar de ifrån omgivningen.

What is evaporation | How salt is made | Evaporation process & facts | Evaporation video for kids

Att separera ämnen

Indunstning: Vätskeföring, viskositet och kokpunktsförhöjning

Lämna en kommentar