Vad är inkassokrav?

Skulden har därmed överlåtits till inkassoföretaget, som skickar ut ett inkassokrav till gäldenären. Gäldenären ska skicka pengarna direkt till inkassoföretaget innan utsatt sista betalningsdag.

Vad händer om man har fått ett inkassokrav?

Om du varken betalar eller bestrider ett inkassokrav går ärendet vidare till Kronofogden. Inkassoföretaget ansöker då om ett så kallat betalningsföreläggande och om du inte bestrider kravet hos Kronofogden heller, kommer Kronofogden att bekräfta skulden med ett så kallat utslag.

Är det farligt att få en inkassokrav?

När man hamnar i inkasso, det vill säga att skulden gått till inkasso ger inte direkt någon betalningsanmärkning. Om kravet är korrekt men du kan inte betala bör du kontakta den som skickat inkassokravet för att höra om ni eventuellt kan enas om en betalningsplan.

Vilka regler gäller för inkassokrav?

Företaget har enligt lag rätt att ta betalt för vissa kostnader i samband med att ärendet går till inkasso. Företaget har till exempel rätt att ta betalt för: Ett inkassokrav, högst 180 kr. En betalningspåminnelse (under förutsättning att information om avgiften finns med i ditt avtal med företaget), högst 60 kr.

Vad är ett inkasso bolag?

Om en faktura inte betalas i tid kan företaget som ska få in pengar lämna över ärendet till en inkassoföretag. Det är då inkassoföretaget som skulden ska betalas till. Om fakturan ändå inte blir betald kan inkassoföretaget i nästa steg lämna över skulden till Kronfogden.

Får man betalningsanmärkning om det går till inkasso?

Man får inte en betalningsanmärkning enbart av ett inkassokrav – det är först om du inte betalar inkassokravet som ärendet går vidare, vilket kan innebära att du får en betalningsanmärkning.

Kan UC ta bort betalningsanmärkning?

Hur länge uppgifter om en person ligger kvar beror därför på vilken typ av skuld det är. Generellt gäller att en betalningsanmärkning ska tas bort senast efter tre år från det att skulden uppstod. Rör det sig om en uppgift om en begäran av kreditupplysning så ska uppgiften tas bort senast efter ett år.

Kan man göra avbetalningsplan med inkasso?

Kan jag få en avbetalningsplan? Ja, ofta går det att dela upp betalningen.

Hur lång tid har man på sig att betala ett inkassokrav?

Enligt god inkassosed bör den tidsfrist som anges i inkassokravet inte vara kortare än åtta dagar räknat från den dag kravet skickas. Om inkassobolaget använder en typ av postgång som tar längre tid än normalt, till exempel B-post, bör fristen förlängas. Detsamma gäller om kravet skickas i samband med en långhelg.

Hur länge är man på inkasso?

Det finns ingen bestämmelse som säger när en betalningsanmärkning om en juridisk person ska gallras. Betalningsanmärkningar brukar dock gallras efter fem år. Uppgifter om ansökan om betalningsföreläggande brukar gallras två år efter utgången av det år då ansökan gjordes.

Vem ger tillstånd till inkassoverksamhet?

Tillstånd för viss inkassoverksamhet

2 § Inkassoverksamhet som avser indrivning av fordringar för någon annans räkning eller fordringar som har övertagits för indrivning, får bedrivas endast efter tillstånd av Integritetsskyddsmyndigheten.

Vem kan skicka ett inkassokrav?

Både företagare och privatpersoner kan skicka inkassokrav, men det är viktigt att samma juridiska person som skickade originalfakturan eller underlaget för inkassokravet också står bakom inkassoutskicket. Om gäldenären är skyldig ett företag något ska alltså inkasso komma från just det företaget.

Hur många betalningsanmärkningar kan man få?

Ett vanligt sätt är via Upplysningscentralens tjänst MinUC. Där kan du se om du har en betalningsanmärkning, din kreditvärdighet och din inkomst under året – utan att det räknas som en kreditupplysning. Ett utdrag kostar 29 kronor.

Vad är en indrivning?

Indrivning är något som sker när en skuld inte har betalats I tid och gått vidare till kronofogden. Om kronofogden startar indrivning och skulden inte kan betalas kommer resurser och tillgångar utmätas för att se om dessa kan likvideras.

Är inkasso och Kronofogden samma sak?

Inkasso ska inte förväxlas med Kronofogden. Kronofogden skickar inga inkassokrav, utan inkassokraven skickas vidare till Kronofogden om de inte betalas. Om kravet hamnar hos Kronofogden och du fortfarande inte betalar undersöker Kronofogden vilka tillgångar du har och sedan gör de en utmätning.

Vad är inkasso?

Vad händer om du inte betalar? (Betalningspåminnelse, Inkasso, Kronofogden, Betalningsanmärkning)

Så fungerar inkasso

Lämna en kommentar