Vad är inkomstförsäkring?

Inkomstförsäkringar kompletterar samhällets skydd och ger ersättning vid inkomstbortfall. Det är inte möjligt att få full kompensation för inkomstbortfallet eftersom det finns begränsningar både enligt lag och enligt försäkringsvillkoren. En inkomstförsäkring kan du teckna både som individ och som del av en grupp.

När får man inkomstförsäkring?

För att ersättning från inkomstförsäkringen måste du:

ha varit medlem i Unionen i minst 12 månader. ha varit medlem i en svensk a-kassa minst 12 månader. arbetat minst 80 timmar per kalendermånad, sammanlagt 12 månader senaste 18 månaderna*

Vad är skillnaden mellan a-kassa och inkomstförsäkring?

En inkomstförsäkring är ett komplement till a-kassan. Den finns till för dig som tjänar mer än a-kassans tak, så att även du ska kunna få ut 80 procent av din tidigare inkomst. Dock kan du inte ha en inkomstförsäkring utan att vara medlem i en a-kassa. Därför är inkomstförsäkringen bara ett komplement till a-kassan.

Varför ska man ha en inkomstförsäkring?

Om du skulle bli arbetslös kan du med en inkomstförsäkring få ersättning som motsvarar en stor del av den lön som du hade när du arbetade. Det innebär att det blir lättare att klara dig ekonomiskt medan du söker nytt jobb än om du bara hade fått ersättning från a-kassan.

Är inkomstförsäkring bra?

Du med bra lön

För dig som tjänar över 33 000 kronor i månaden är inkomstförsäkringen högst nödvändig. Anledningen är att vid eventuellt inkomstbortfall får du endast ersättning upp till denna nivå och utan försäkring behöver du lära dig leva med en lägre inkomst.

Kan man ha flera Inkomstförsäkringar?

Nej, du kan inte få ersättning från flera inkomstförsäkringar samtidigt. Hur mycket ersättning du kan få från inkomstförsäkring är reglerat i lagen om arbetslöshetsförsäkring. Den säger att ersättning från a-kassa och inkomstförsäkring maximalt kan uppgå till 80 procent av din tidigare inkomst.

Vilken är den bästa inkomstförsäkringen?

Unionen inkomstförsäkring

Unionens inkomstförsäkring erbjuder ersättning i upp till 150 dagar, vilket motsvarar ungefär sju månader. Men om du tecknar en tilläggsförsäkring på 50 kr/mån kan du få ersättning i upp till 200 dagar (ca nio månader).

Vilken a-kassa ska jag vara med i?

Vilken a-kassa du tillhör beror lite på om du vill gå med i en fristående a-kassa eller en facklig a-kassa. En fristående a-kassa kan vem som helst tillhöra medan en a-kassa som är knuten till ett fackförbund har vissa begränsningar. Vissa a-kassor är bara öppna för dig som jobbar inom ett specifikt yrke eller område.

Vad baseras inkomstförsäkringen på?

Ersättningen baseras på din lön

Vissa får andra ersättningar än lön när de arbetar, till exempel en förmånsbil eller ett friskvårdsbidrag. Den typen av ersättningar ingår inte när din lön beräknas, som sedan ligger till grund för inkomstförsäkringen.

När gäller inte inkomstförsäkring?

Inkomstförsäkringen upphör att gälla i följande fall: Den första dagen i den månad du fyller 65 år. (Från den första dagen i den månad du fyller 65 år upphör ditt medlemskap och eventuell ersättning från a-kassan. Därför upphör även möjligheten till ersättning från inkomstförsäkringen)

Hur ofta betalas inkomstförsäkring ut?

Utbetalning från inkomstförsäkringen följer a-kassans utbetalningar och styrs efter hur du skickar in tidrapporter till a-kassan . Ersättning från inkomstförsäkringen och från a-kassa sker via två separata utbetalningar, en från din a-kassa och en från Unionens inkomstförsäkring.

Får jag inkomstförsäkring om jag säger upp mig?

Ja, i vissa fall kan du ersättning från inkomstförsäkring vid egen uppsägning. För att få inkomstförsäkring vid egen uppsägning gäller dock vissa speciella omständigheter och din rätt till a-kassa avgör ofta om du har rätt till inkomstförsäkring.

Vad är det för skillnad mellan a-kassa och inkomstförsäkring?

Vad är en inkomstförsäkring – så fungerar den!

Öka tryggheten med inkomstförsäkring

Lämna en kommentar