Vad är inneboende?

Vad innebär det att bo inneboende?

Att bo inneboende innebär att du hyr ett rum eller en del av en bostad. Det brukar vanligtvis vara billigare att hyra som inneboende än att hyra i första eller andra hand.

Måste man ha hemförsäkring som inneboende?

Du som bor i andra hand eller bor inneboende behöver en egen hemförsäkring. Du omfattas normalt inte av din hyresvärds hemförsäkring eftersom ni inte delar hushåll.

Vad gäller vid Inneboendekontrakt?

Skriv löpande kontrakt! Du kan då säga upp din inneboende med tre månaders varsel ifall ni inte trivs ihop. Ett tidsbestämt avtal kan du bara säga upp till den tidpunkt då avtalet löper ut.

Kan hyresvärd neka inneboende?

Om inneboende

En person som hyr en bostad får inte utan tillstånd av hyresvärden hyra ut bostaden i andra hand. Däremot krävs inte tillstånd från hyresvärden för att ha en inneboende. Med inneboende menas att en annan person nyttjar del av bostaden samtidigt som förstahandshyresgästen bor kvar.

Hur länge kan man bo som inneboende?

Har ni har avtalat om längre uppsägningstid än tre kalendermånader gäller det bara för dig, den inneboende har ändå rätt att säga upp avtalet med tre kalendermånaders uppsägningstid. Uthyrning till inneboende är när du upplåter en del av din lägenhet till någon annan samtidigt som du själv bor där.

Hur blir man av med en inneboende?

Om den inneboende inte har betalat hyra “förverkas” boendet enligt 12 kap. 42 § jordabalken. Då kan upplåtaren säga upp hyresavtalet enligt 12 kap. 8 § jordabalken, uppsägningen ska vara skriftlig.

Måste hyresgäst ha hemförsäkring?

Det finns ingen lag på att ha hemförsäkring, men det är starkt rekommenderat att du har en hemförsäkring oavsett hur du bor. En hyresvärd kan dessutom kräva att du har en hemförsäkring för din hyresrätt och banken kan kräva att din bostadsrätt eller villa är försäkrad.

Vad händer om man inte har en hemförsäkring?

Ja, saknar du hemförsäkring riskerar du att förlora allt i till exempel en brand. Du förlorar dina ägodelar utan att få ersättning för dem och har du vållat skadan kan du också bli skadeståndsskyldig och till och med dömd för allmänfarlig vårdslöshet.

Måste alla ha hemförsäkring?

Om ni äger möbler och annat i lägenheten tillsammans kan ni ha en gemensam hemförsäkring. De flesta försäkringsbolag godkänner också att ni delar på hemförsäkringen även om ni inte äger bohaget tillsammans. Ni ska i så fall vara noga med att meddela försäkringsbolaget vilka personer som ingår i försäkringen.

Måste man betala skatt på inneboende?

Du får ett schablonavdrag vid uthyrning. Schablonavdraget är 40 000 kr. Två makar som gemensamt hyr ut en bostad kan göra avdrag med 20 000 kr för var. Du får dessutom göra avdrag för den avgift eller hyra du själv betalar för den del du hyr ut, om du bor i bostadsrätt eller hyresrätt.

Måste man betala skatt om man har inneboende?

När du räknar ut om du ska betala skatt på uthyrningen får du göra ett så kallat schablonavdrag på 40 000 kronor från hyresintäkten, alltså vad din hyresgäst betalar för att hyra din bostad. Det innebär att du bara behöver betala skatt på hyresintäkter som är högre än 40 000 kronor.

Hur mycket kan man ta betalt för en inneboende?

Förenklat kan man alltså säga att om man hyr ut ett rum i en 3:a, så ska hyran motsvara ungefär en tredjedel av förstahandshyresgästens hyra. Är man istället två personer som delar på en lägenhet så är det skäligt att inneboenden betalar halva hyran.

Vad säger hyreslagen om inneboende?

Som hyresgäst får du ha inneboende i din hyresrätt. Du får ta ut hyra, men bara för den del av lägenheten som den inneboende använder. Har du flera inneboende får hyran som de sammanlagt betalar inte vara större än vad du själv betalar i hyra. Rätten att ha inneboende gäller bara om du själv bor i lägenheten.

Kan hyresvärd neka sambo?

Nej, värden kan inte neka dig till att låta din pojkvän flytta in. Och din pojkvän ska skriva sig där förutsatt att han bor där, vilket ju är avsikten.

Kan man kasta ut en inneboende?

Att olovligen bryta sig in i någon annans bostad utgör hemfridsbrott. En person som begår detta brott riskerar böter och, i grova fall, upp till 2 års fängelse (4 kap. 6 § brottsbalken). Om du utsätts för hemfridsbrott har du rätt till nödvärn (punkt 3 i 24 kap.

Fråga juristen: Allt du behöver veta om inneboende

Hur blir du av med en objuden inneboende?

Fråga juristen: Vad kan jag ta i hyra för en inneboende?

Lämna en kommentar