Vad är insulin?

Vad är insulin funktion?

Insulin är ett livsnödvändigt hormon som bildas i bukspottkörteln (pancreas). Insulinet reglerar halten av socker i blodet. Insulinets uppgift är att se till att alla kroppens celler får tillgång till energi i form av socker, glukos.

Vad händer när man tar insulin?

Med insulin kan cellerna ta upp det socker som finns i blodet. En stor del i behandlingen är också att förstå hur blodsockervärdet påverkas av vad du äter och gör. Det finns olika hjälpmedel för att ta insulin. Men en insulinpump får du en jämn tillförsel av insulin.

Vad är insulin 1177?

Insulin är ett hormon som behövs för att cellerna ska kunna ta upp socker från blodet. Vid typ 1-diabetes slutar kroppen tillverka insulin och barnet får då för mycket socker i blodet. Behandlingen består av att få insulin. Då kan barnet delta i samma aktiviteter som andra barn.

Vad påverkar insulinet?

Insulin är ett hormon som tillverkas i bukspottkörteln och som insöndras därifrån till blodet efter en måltid, som ett svar på förhöjda nivåer av socker (glukos) i blodet. Insulinet ser därefter till att glukos släpps in i cellen så att cellen får den energi den behöver för att den ska fungera som den ska.

När ska man inte ta insulin?

Om blodsocket går under 2 mmol/l får hjärnan inte tillräckligt med näring och man kan inte tänka logiskt och stannar liksom upp. Detta kan också utlösa ett epilepsi-liknande krampanfall. Om blodsockret sjunker under 1 mmol/l blir man som regel medvetslös (insulinkoma).

Vad är normal sockernivå?

Hos friska personer hålls det uppmätta blodsockret på morgonen efter fasta (minst åtta timmar utan mat) under 6,0 mmol/l och blodsockret stiger inte heller vid så kallat sockerbelastningstest i laboratorium över 7,7 mmol/l.

Varför skickar kroppen ut insulin?

Hos en frisk människa skickas insulin ut från bukspottkörteln som ett svar på förhöjda nivåer av socker (glukos) i blodet och signalerar till kroppens muskler och fettvävnad att ta upp detta.

Vad är dåligt med insulin?

Att sluta med insulin om man har typ 1-diabetes (det vill säga insulinbehandlad diabetes) är mycket farligt. Blodsockret stiger snabbt, syror bildas i kroppen, stora mängder socker följer med urinen och kraftig dehydrering (vätskebrist) inträder.

Vad händer om man slutar ta insulin?

Läs mer om diabetes

Vid typ 1-diabetes har kroppen slutat tillverka insulin och du får då för mycket socker i blodet. Typ 1-diabetes är en sjukdom du har hela livet. Du behöver få behandling med insulin och kontrollera ditt blodsockervärde.

Är insulin ett läkemedel?

Läkemedel vid högt blodsockervärde. Det finns olika flera läkemedelsgrupper som verkar på olika sätt. Vilket läkemedel som du får börja med beror bland annat på om du har någon annan sjukdom. Ibland behövs också insulin.

Hur man tar insulin?

Ställ in dosen som din läkare eller diabetessköterska har angivit. När din penna är förberedd för injektion, tryck in kanylen hela vägen genom huden och injicera insulinet. Håll därefter in knappen under minst 10 sekunder så att du får allt insulin du behöver. Dra långsamt ut kanylen.

Hur ger man insulin och var?

Hur väl insulinet tas upp varierar mellan olika injektionsställen. För det mesta får man snabbare effekt i magområdet och därför ger man ofta snabbverkande insulin i magen. Långverkande insulin ges i låren, skinkan eller magen. Injektionsställenas temperatur och blodcirkulation påverkar upptaget av insulin.

Vad kan orsaka högt blodsocker?

Orsaken till högt blodsocker kan vara att du har:
  • ätit för mycket mat.
  • låg eller ingen fysisk aktivitet.
  • glömt att ta insulin eller tabletter.
  • ett ökat insulinbehov på grund av stress, feber, skador eller sjukdom.

Hur påverkas kroppen av insulinbrist?

Blodsockernivån ligger då ofta över 15 mmol/l. Flera timmar eller dagar med insulinbrist kan leda till ett akut tillstånd som kallas ketoacidos, syraförgiftning. Symptomen är stora urinmängder, röda kinder, törst, trötthet, synstörningar och en acetonluktande andedräkt.

Varför sänker insulin blodsockret?

Insulin binder till en specifik receptor eller mottagarprotein på cellers yta. Det leder till att ett transportprotein för glukos anrikas i cellens yttermembran och därmed kan släppa in glukos i cellen. Glukos byggs sedan in i lagringsmolekyler såsom glykogen i muskel eller triglycerider i fett.

Vad är diabetes?

Läkemedelshantering – Insulingivning

Blodsockret regleras av insulin och glukagon

Lämna en kommentar