Vad är insulinresistens?

En grundläggande rubbning vid typ 2 diabetes är insulinresistens. Detta fenomen innebär att cellernas förmåga att reagera på insulin är nedsatt. Glukosupptaget påverkas därmed negativt.

Hur vet man om man är Insulinresistent?

En person med insulinresistens lider typiskt av fetma, med en stor andel viskeralt fett, det vill säga bukfetma. Blodprov visar höga nivåer triglycerider, låga nivåer HDL (”det goda kolesterolet”), höga nivåer insulin (hyperinsulinemi), och höga nivåer blodsocker (hyperglykemi). Det är vanligt med högt blodtryck.

Vad gör insulinresistens?

Insulinresistens innebär att effekten av insulinet blir sämre. Det blir då svårare för cellerna att ta upp socker från blodet. Fettvävnaden är också ett hormonproducerande organ och om den inte fungerar som den ska kan det leda till en störd hormonproduktion.

Hur uppstår insulinresistens?

Många människor har högre insulinproduktion än normalt innan de blir sjuka i typ 2-diabetes. En viktig bidragande faktor till utvecklingen av insulinresistens är fetma (särskilt bukfetma) som orsakar ökad förekomst av olika kemiska faktorer, till exempel FFA (fria fettsyror).

Hur behandlar man insulinresistens?

Insulinresistens behandlas företrädesvis med livsstilsförändringar som diet och ökad fysisk aktivitet. Insulinresistens vid typ 1-diabetes behandlas också med ökade insulindoser. Detta medför ofta viktuppgång, ett vanligt kliniskt problem hos unga individer med typ 1-diabetes.

Kan man bota insulinresistens?

Håll koll på sambandet mellan Triglycerider och HDL-kolesterol som kan visa på insulinresistens. Överväg att lägga om ditt kosthållning för att sänka kroppens insulinpåslag. Träna, fysisk aktivitet och i synnerhet styrketräning har visat sig ha positiva effekter på vår insulinkänslighet.

Finns diabetes 3?

Skillnaden mot tidigare är att diagnosen som tidigare kallades diabetes typ 2 består nu av flera undergrupper. De tre allvarliga typerna i den nya indelningen kallas typ 1, 2 och 3.

Vad ska man äta vid insulinresistens?

Generellt är det bra att äta fettsnåla mejeriprodukter och mycket fet fisk. Till alla måltider bör man äta mycket fibrer, som minskar upptaget av socker i blodet.

Vilka hormoner kan ge upphov till insulinresistens?

Förhöjda nivåer av glukagon i blodet kan alltså vara en orsak till en försämrad betacellsfunktion vid insulinresistens och kan för framtiden vara ett viktigt mål i behandlingen av typ 2 diabetes. GLP-1 hormonet.

Hur ökar man insulinkänsligheten?

Fysisk aktivitet ökar insulinkänsligheten och glukosupptaget

Insulinet sänker blodsockret mer än normalt vid fysisk aktivitet. Speciellt om man tränar stora muskelmassor (allsidig styrketräning, simning). Denna ökade känslighet för insulin kvarstår ofta upp till 24 timmar.

INSULINRESISTENS – Vad är det och hur mäter man det?

Bukfetma orsakar insulinresistens

Insulinresistens, diabetes och metabola syndromet

Lämna en kommentar