Vad är internet of things?

Vad menas med sakernas internet?

Sakernas internet (från engelskans Internet of Things, IoT) är ett samlingsnamn för de tekniker som gör att saker med inbyggd elektronik och internetuppkoppling, kan styras eller utbyta data över ett nätverk. Exempel på föremål kan vara hushållsapparater, kläder, maskiner, fordon och byggnader.

Hur används IoT?

IoT bygger ett nätverk där produkterna är uppkopplade och kan kommunicera med varandra genom att skicka information från sensorer, mjukvara, och andra tekniker och utbyta denna data med andra enheter och system över internet.

Vilka produkter använder sig av IoT?

Internet of Things i din vardag

Det är till exempel få personer idag som ens kan tänka sig att köpa en telefon som inte är uppkopplad. Andra exempel där uppkopplat underlättat vardagen är gräsklippare, klockor, kylskåp och värmepumpar. Listan kan göras lång.

Vilka är de komponenter som bör ingå för att det ska kallas internet of the thing?

En hubb någonstans i huset, som kopplar samman dessa delar. Ibland med en egen processor som tar hand om en del av arbetet, ibland bara en glorifierad kopplingsbox som förbinder sensorer, molndator och ställdon med varandra. Gränssnittet, antigen som ett eget fysiskt thing eller i form av en app till mobiltelefonen.

Varför IoT?

Sakernas internet (från engelskans Internet of Things, IoT) är ett samlingsnamn för de tekniker som gör att vardagsföremål som hushållsapparater, kläder och accessoarer, men även maskiner, fordon och byggnader, med inbyggd elektronik och internetuppkoppling, kan styras eller utbyta data över nätet.

Internet of Things (IoT) | What is IoT | How it Works | IoT Explained | Edureka

IoT – Internet of Things | What is IoT? | IoT Explained in 6 Minutes | How IoT Works | Simplilearn

What is the Internet of Things?

Lämna en kommentar