Vad är is?

Vad har IS gjort?

IS kämpar för att etablera en islamsk stat. Gruppen har tagit över stora landområden, gjort sig skyldiga till brutala brott mot mänskliga rättigheter och rekryterat krigare från hela världen…

Vad strider IS för?

Vill upprätta ett kalifat

IS syfte är att upprätta ett sunnimuslimskt kalifat som styrs av en en enda politisk och religiös ledare, enligt islamsk lag. Det första målet är att Syrien och Irak ska ingå i kalifatet, men det finns tecken som tyder på att även Israel, Jordanien och Libanon är tilltänkta.

Hur många svenskar anslöt sig till IS?

Hur många svenskar har rest för att ansluta sig till IS? De lämnade sina liv i Sverige för att ansluta sig till IS och andra jihadistorganisationer i Irak och Syrien. Enligt en rapport som Försvarshögskolan tog fram 2017 har cirka 300 Svenskar rest för att ansluta sig till världens grymmaste terrorsekt.

Vad är syftet med IS?

IS växte fram som en reaktion på att USA och Storbritannien med allierade invaderade Irak 2003. Målet med invasionen var att störta den irakiska Baath-regimen, ledd av diktatorn Saddam Hussein, och bevisa att Irak hade massförstörelsevapen och att de samarbetade med terrornätverket al-Qaida.

Vad vill terroristerna?

Internationellt etablerade definitioner av terrorism inkluderar endast sådana attentat (politiskt motiverade våldshandlingar) som har som syfte att skapa skräck, vilka utförs för att uppnå ett ideologiskt mål och som har en uppsåtlig inriktning mot att bortse från civila personers säkerhet.

Finns IS fortfarande?

Islamiska staten (förkortat IS, och tidigare även ISIS; arabiska: al-Dawla al-Islamiyya) är en väpnad salafistisk terrororganisation och tidigare icke-erkänd statsbildning som mellan 2014 och 2019 verkade inom främst Iraks och Syriens territorier.

Vad vill islamister?

I islam hör politik och religion ihop

I vissa muslimska samhällen, och hos olika islamistiska riktningar, anser man att religionen ska påverka hela samhällets organisering. Dessa vill alltså organisera även det världsliga livet…

Vad var Isis mål?

Det långsiktiga målet för Isis är att skapa en islamistisk sunnistat, hoptråcklad av östra Syrien och västra Irak. De kontrollerar redan stora delar av östra Syrien och har nu stärkt greppet om västra och centrala Irak.

Finns IS kvar i Syrien?

IS besegrades i Raqqa i mitten av oktober, 2017, men finns kvar i mindre byar i landet.

Hur många från Sverige åkte till IS?

Cirka 300 människor lämnade sina liv i Sverige för att ansluta sig till IS. 150 har återvänt, andra är döda eller sitter inspärrade i läger. I Sverige hoppas regeringen på att få ut barnen – vilket visat sig mycket svårare än vad man trott.

Hur många svenskar stred för IS?

Inklusive ett rimligt mörkertal tror vissa att 180 svenskar anmälde sig som frivilliga, varav drygt 100 kom ut till fronten. Andra källor uppger att omkring 200-300 svenskar kom med i SS. Orsakerna till att man anmälde sig varierade, men en majoritet var anslutna till någon nationalsocialistisk organisation.

Vad är jihadister för något?

I västvärlden är ”jihad” använt som beteckning för ”heligt krig” för att försvara eller utbreda islam. De följer Koranens (islams heliga bok) påbud att föra krig mot judar och kristna för att utbreda islams styre.

Vad tror IS på?

IS-anhängare drar fram genom Raqqa, staden i Syrien som man har utropat till sin ”huvudstad”. Regimen kännetecknas av skräckvälde och förföljelse av kristna och andra religiösa minoriteter – och fick i början publicitet genom uppmärksammade halshuggningar av kidnappade fångar och politiska motståndare.

Vad är skillnaden mellan IS och Al-Qaida?

IS har sina rötter i alQaida och delar mycket av sin ideologi med dem. Både alQaida och IS strävar efter att upprätta kalifat (en islamistisk stat). Men till skillnad från IS, anser alQaida att det inte kan upprättas kalifat förrän västerländska styrkor har besegrats och lämnat muslimska länder.

Hur många svenska IS krigare finns det?

Uppskattningar från Egmont Institute talar för att 30–45 vuxna och drygt 55 barn med kopplingar till Sverige sitter fängslade i Syrien eller Irak. [ix] Andra källor, som syrisk-kurdiska Rojava Information Center, uppskattar antalet svenskar till cirka 120, varav 80 barn.

Vad är IS?

Vad är ASD?

Vad är SI enheter? – Studi.se (Fysik)

Lämna en kommentar