Vad är itpk?

ITPK är en kompletterande ålderspension och en del av ITP-försäkringen för de tjänstemän som omfattas av ITP 2. ITPK-försäkringen är premiebestämd och motsvarar 2 procent av den anställdes lön. ITP 2 och ITPK har tjänstemän som är födda 1978 eller tidigare.

Vad står ITPK för?

Industrins och handelns tilläggspension (ITP) är en tjänstepension för privatanställda tjänstemän i Sverige. ITP har kommit till genom ett kollektivavtal mellan PTK och Svenskt Näringsliv. ITP-planen kom till 1960 och är sedan 1974 kollektivavtalad.

Vad är skillnaden mellan ITP2 och ITPK?

Den innebär att samtliga anställda som är födda 1979 eller senare ska ha en helt premiebestämd pension, ITP1, från och med 25 års ålder. De som är födda 1978 eller tidigare har kvar den gamla, men väsentligt förbättrade ITP-planen som nu kallas ITP2. Den är både förmånsbestämd och premiebestämd (ITPK).

Vilka har ITPK?

Vem ska ha ITP 1 och vem ska ha ITP 2? I ITP-avtalet står det vem som ska ha ITP 1 och vem som ska ha ITP 2 och så här säger huvudregeln: Den premiebestämda ITP 1 gäller för anställda som är födda 1979 eller senare. Den förmånsbestämda ITP 2 gäller för anställda som är födda 1978 eller tidigare.

När kan man ta ut ITPK?

Uttagsregler ITP2 (ITPK)

Gör du inget val betalas pensionen ut så länge du lever och vid 65 års ålder. Försäkring tecknad innan juli 2007 betalas ut under 5 år och från 65 års ålder. Pensionen kan betalas ut tidigast från 55 års ålder. Då krävs pensioneringssyfte*.

Hur beräknas ITPK?

Hur mycket pengar betalas in? För ITP 2 beräknas premiens storlek utifrån din ålder, lön, beräknade tjänstetid och den tjänstepension som du har tjänat in sedan tidigare. ITPK-delen motsvarar 2 procent av din pensionsmedförande lön.

Vad gäller för den premiebestämda delen som kallas för ITPK?

Den delen förvaltar du själv och du kan göra egna val. Till största del är ITP 2 förmånsbestämd. Det innebär att du får ut minst 10 procent av din slutlön när du går i pension. Den premiebestämda delen heter ITPK och motsvarar 2 procent av din månadslön.

Vad är förmånligast itp1 eller ITP2?

ITP 1 är premiebestämd medan ITP 2 är förmånsbestämd. För arbetsgivaren innebär det en viss skillnad. För anställda som omfattas av ITP 1 betalar arbetsgivaren in en viss procent av månadslönen, medan premien för ITP 2 styrs lite förenklat av din lön i kombination med hur långt du har kvar till pensionen.

Vilken ITPK försäkring är bäst?

Skandia Liv och Nordea Liv & Pension rankas högst inom ITP-valen ITP 1 och ITPK för privatanställda tjänstemän i Max Mathiessens senaste analys. Skandia Liv är det bästa valet inom sk traditionell försäkring enligt rådgivningsfirman och Nordea Liv & Pension tar förstaplatsen inom fondförsäkring.

Kan man ha ITP2 utan kollektivavtal?

ITP2 är en tjänstepension som betalas av arbetsgivare som har kollektivavtal. ITP2 är endast för dig som är född 1978 eller tidigare.

Vad är 10 taggare pension?

Att komma överens om en 10-taggarlösning betyder att du väljer bort ett förmånsbestämt intjänande av ålders- och familjepension på de lönedelar som ligger över 7,5 inkomstbasbelopp i ITP 2. Du ersätter det med ett premiebestämt system där du ansvarar för att placera premierna.

Kan man flytta ITPK?

Logga in på collectum.se med din e-legitimation. Klicka på knappen ”Flytta kapital”. Välj vilket bolag du vill flytta dina pengar till och klicka på ”Bekräfta”. Inom några dagar får du uppgifter om värdet på det kapital du kan flytta.

Vad är ITPK 2?

ITPK är en kompletterande ålderspension och en del av ITP-försäkringen för de tjänstemän som omfattas av ITP 2. ITPK-försäkringen är premiebestämd och motsvarar 2 procent av den anställdes lön. ITP 2 och ITPK har tjänstemän som är födda 1978 eller tidigare.

Kan man ta ut pension vid 62?

Du kan som tidigast börja ta ut din allmänna pension från det att du fyllt 62 år. Det finns förslag på ändring av den tidigaste ålder för att ta ut allmän pension till 63 år från 2023 från regeringen och beslut väntas under våren 2022.

När kan jag gå i pension född 1957?

Fullständig tabell över alternativ pensionsålder Visa fördjupning
Årskull Fyller 65 Alternativ pensionsålder
1955 2020 67 år 8 mån
1956 2021 67 år 8 mån
1957 2022 67 år 9 mån
1958 2023 67 år 10 mån

86 rader till

3 mars 2022

När kan man gå i pension född 1960?

Allmän pension

För födda 1959 eller 1960 gäller 62 år. För födda 1961 eller 1962 gäller 63 år. För födda 1963 eller senare gäller 64 år. Läs mer hos Pensionsmyndigheten.

Tjänstepension ITP – om ITP 2

Tjänstepension ITP – om ITP 1

Tjänstepension ITP – en introduktion

Lämna en kommentar