Vad är jämkning?

Jämkning innebär att din huvudutbetalare gör ett lägre eller ett högre skatteavdrag från inkomsten än vad som ska göras enligt skattetabell. Syftet är att uppnå bättre överensstämmelse mellan preliminär skatt och din slutliga skatt.

Vad är syftet med jämkning?

En årlig jämkning innebär att ett företag kan komma att bli skyldig att jämka under flera år trots att någon mervärdesskattepliktig verksamhet kanske överhuvudtaget inte bedrivs. Det kan vara fallet om en investeringsvara, t.

När ska man jämka?

Om din inkomst inte är lika stor hela året bör din skatt anpassas till detta så du inte betalar för mycket skatt. Är du till exempel student eller ska vara föräldraledig en del av året så bör du jämka.

Hur mycket kan man Skattejämka?

Du får göra avdrag på 30 procent på räntebelopp upp till 100 000 kronor. På räntebelopp över 100 000 kronor är avdraget 21 procent. Tänk på! Du måste vara uppmärksam på att du inte jämkar för stora belopp så att du får kvarskatt.

Hur gör man för att Skattejämka?

Du ansöker om jämkning antingen i e-tjänsten Jämkning eller på blanketten Jämkning (ändring av preliminär A-skatt) (SKV 4302). En ansökan om jämkning för innevarande år kan göras när som helst under året, men senast den 30 november.

Hur gör man jämkning av testamente?

Begäran om jämkning innebär helt enkelt att man säger till testamentstagaren att man vill få ut sin laglott (det krävs inte att man väcker talan om jämkning). Man måste säga till inom sex månader från det att man blivit delgiven testamentet, annars har rättigheten gått förlorad (7 kapitlet 3 § 3 stycket ärvdabalken).

Vem kan jämka?

Skattejämkning innebär att en förbetald preliminär skatt justeras till att vara högre eller lägre än enligt skattetabellen. Det är vanligt att personer som har flera arbetsgivare eller en lön som varierar kraftigt under årets lopp väljer att jämka.

Varför så mycket skatt på engångsbelopp?

Hur mycket skatt som dras på ett engångsbelopp beror på om personen som engångbeloppet betalas till är anställd hos dig eller inte och om personens inkomst huvudsakligen kommer från arbetsinkomst eller pension.

5 snabba frågor om klassificering och jämkning

Jämkning av moms – Fastighetsmoms

Klas förklarar skatter

Lämna en kommentar