Vad är januariavtalet?

Vad menas med Januariavtalet?

Januariavtalet (”JA”), även kallad fyrpartiuppgörelsen, januariöverenskommelsen (”JÖK”) eller 73-punktsuppgörelsen var en skriftlig överenskommelse mellan riksdagspartierna Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Liberalerna (även kallade Januaripartierna i sammantagen form) för att kunna utse regeringen …

Vad har regeringen gjort?

Statsbudgeten för 2021 väntas öka den ekonomiska tillväxten 2021 med 2,3 procentenheter och sänker arbetslösheten med 1,3 procentenheter. Det motsvarar 75 000 jobb. Lanserat fyra samverkansprogram för mandatperioden 2019-2022 för att ytterligare stärka samverkan mellan näringsliv, akademi och det offentliga.

Vad regeringen åstadkommit?

Regeringen Löfven I var Sveriges regering mellan 3 oktober 2014 och 21 januari 2019.

Regeringen Löfven I[redigera | redigera wikitext]
Regeringen Löfven I Sveriges regering
Nuvarande ministrar 23
Regeringsparti(er) Socialdemokraterna Miljöpartiet

17 rader till

Vad är december överenskommelsen?

Avsikten var att stänga ute Sverigedemokraterna från inflytande genom att regeringspartierna och den största politiska oppositionen, Alliansen, kom överens om att ledaren för den största partikonstellationen skulle släppas fram som statsminister samt att minoritetsregeringar var garanterade att få igenom sin budget.

Vad är Centerpartiet för ideologi?

Sedan 2013 definierar partiet sin liberala ideologi som ”social, decentralistisk och grön”. Viktiga utgångspunkter för Centerpartiet är federalism, öppet samhälle med individen i fokus. Centerpartiet profilerar sig främst inom frågor som rör arbete och företagande, decentralisering och landsbygd, välfärd och miljö.

Vilka partier är med i regeringen?

Statsråd
Titel Namn Parti
Statsrådsberedningen
Minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans Socialdemokraterna
Miljödepartementet
Miljö- och klimatminister samt vice statsminister¹ Isabella Lövin* Miljöpartiet

44 rader till

Vad menas med en majoritetsregering?

Majoritetsregering är en regering i ett parlamentariskt system där de ingående partierna har majoritet i parlamentet. Det är en typ av regering som kan föra egen politik utan att förhandla med politiska partier utanför den, då den kan förlita sig på att parlamentet kommer att anta dess propositioner.

Hur går en misstroendeförklaring till?

Varje ledamot har rätt att ställa frågor till regeringen. Det är ett sätt för riksdagen att kontrollera vad ministrarna i regeringen gör. Om riksdagen inte längre har förtroende för en minister eller statsministern kan riksdagen besluta om en misstroendeförklaring.

Vad menas med en minoritetsregering?

En minoritetsregering är en regering i ett parlamentariskt system som saknar majoritet i parlamentet. Regeringen tvingas då söka stöd bland partier i parlamentet som själva inte sitter med i regeringen.

Vad menas med en samlingsregering?

En samlingsregering eller samlingsministär är en regering som bildas av representanter från alla eller de flesta av de politiska partierna i parlamentet. Detta sker vanligen vid ett krig eller annan krissituation.

Hur många statsråd finns det i regeringen?

Regeringen styr Sverige och är drivande i arbetet med att förändra våra lagar, och påverkar på så vis utvecklingen i vårt samhälle. Sveriges regering består av en statsminister och 22 statsråd.

Vad händer om man fäller regeringen?

Om en misstroendeförklaring mot ett enskilt statsråd går igenom ska denna entledigas av talmannen. Regeringen kan inom en vecka från misstroendeförklaringen söka väljarnas förtroende genom utlysa extra val och då ska något entledigande inte ske..

Vad är Decemberkompromissen?

Decemberkompromissen var en överenskommelse mellan LO och SAF i december 1906, då arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet och att fritt anställa och avskeda fastställdes.

Vems budget?

Budgetpropositionen innehåller regeringens förslag till statens budget för nästa år. Regeringen lämnar budgetpropositionen till riksdagen på hösten. I samband med det hålls en debatt med riksdagspartiernas ekonomisk-politiska företrädare.

SVENSKA NYHETER OCH JANUARIAVTALET

Januariavtalet ett år: Sakfrågorna överskuggas av maktspelet – Nyhetsmorgon (TV4)

Marcus: Det här var det dummaste i Januariavtalet – Nyhetsmorgon (TV4)

Lämna en kommentar