Vad är k10?

K10-blanketten är en bilaga du som ägare till kvalificerade andelar i ett fåmansbolag lämnar in till Skatteverket tillsammans med din inkomstdeklaration. Ett fåmansbolag är (bland annat) ett aktiebolag eller en ekonomisk förening där fyra eller färre personer äger mer än 50% av rösterna för samtliga andelar i bolaget.

Hur beräknar man K10?

Så här räknar du huvudregeln: Omkostnadsbelopp x 9 % + lönebaserat utrymme + Sparat utdelningsutrymme från förra året x 103 %.

Vem gör K10?

På blankett K10 räknar du ut hur stor del av utdelningen (eller vinsten vid en försäljning av aktierna) från ditt fåmansföretag som ska beskattas i kapital respektive tjänst. Skatteverket rekommenderar att du alltid lämnar blankett K10, oavsett om du tagit någon utdelning eller inte.

När ska man lämna en K10?

Fördelen är att inkomstår för en privatperson alltid är kalenderår och det är det viktigaste eftersom K10 är något som rör dig som privatperson. I grova drag: ägde du aktier (andelar) i fåmansföretag ingången av 2021 så är det möjligt att du i din deklaration som skall lämnas senast 2022-05-02 skall bifoga K10.

Hur har du beräknat omkostnadsbeloppet K10?

Omkostnadsbeloppet anges i grunddata. Sedan görs en procentberäkning på Statslåneräntan + 9 procent som du får tillgodoräkna dig till årets gränsbelopp. Det blir på K10:an för inkomstår 2014 11,09 procent.

Hur beräknas Utdelningsutrymmet?

Siffrorna är uppdaterade 2021-05-25 med aktuella siffror för löneuttag som sker under 2021. Utdelningsutrymmet enligt förenklingsregeln är 187 550 kr (2,75 inkomstbasbelopp). Utdelningsutrymmet enligt huvudregeln är 50% av de totala lönerna (din anställdas + din lön).

Hur har du beräknat omkostnadsbeloppet?

Du ska räkna ut ett genomsnittligt omkostnadsbelopp för dina aktier per styck. Det gör du genom att först räkna ihop summan av dina anskaffningsutgifter inklusive courtage, alltså kostnaden för de investeringar som du har gjort i bolaget samt bankavgift.

Vad händer om man inte lämnar in K10?

Lämnar du in din K10 blankett utan att någon utdelning eller försäljning skett så sparas helt enkelt ditt utdelningsutrymme, vilket gör att du i framtiden kan erhålla exempelvis utdelningar från ditt bolag till en lägre skattesats (för närvarande 2/3 av 30% beskattning).

Vem behöver inte deklarera?

Om du ännu inte har fått deklarationen kan det bero på att du tjänade mindre än 20 135 kronor under 2021. Då får du ingen deklaration och du behöver heller inte skicka in någon. Förutom inkomsten kan det finnas andra orsaker till att du inte ska deklarera. Läs mer om vem som ska deklarera på sidan Vem ska deklarera.

Är K10 personlig?

Behöver vi upprätta fler K10 om vi är fler delägare i bolaget? Ja, blanketten är personlig och ska lämnas in av alla som äger kvalificerade andelar i bolaget. Med kvalificerad andel menas att du själv eller närstående ska vara verksam i betydande omfattning i bolaget.

Hur många är kan man spara Utdelningsutrymme?

En utdelning försvinner aldrig utan finns kvar som sparat utdelningsutrymme. Det sparade utdelningsutrymmet syns på din K10-blankett som görs varje år. Den sparade utdelningen kan du ta ut när du vill, men först ska en extra bolagsstämma hållas där bolagets ägare fattar beslut om extra utdelning.

Hur länge kan man spara Utdelningsutrymme?

Oanvänt utdelningsutrymme sparas till framtiden och räknas dessutom upp med index varje år. Om du har ett nystartat bolag som ska göra sitt första bokslut 2022 och ägde dina aktier 1 januari 2021 kommer du att kunna tillgodoräkna dig och sparat utdelningsutrymme för 2021.

Hur många K10 kan man ha?

3:12 reglerna och med det K10:an gäller enbart aktiva delägare i fåmansbolag. Huvudregeln för vad som är ett fåmansbolag är att ett aktiebolag eller ekonomisk förening har högst fyra delägare som äger mer än hälften av rösterna.

När kan man ta utdelning i aktiebolag?

Räkenskapsåret måste vara avslutat och årstämman klar innan utdelning kan utbetalas för det året. I praktiken kan alltså utdelning ske tidigast dagen efter sista dagen i räkenskapsåret. Här väljer du alltså det år som själva utdelningen utbetalas. Ange total årslön i bolaget kalenderåret 2021.

Hur fyller man i K10 utan utdelning?

K10-blanketten lämnas in årsvis tillsammans med din privata inkomstdeklaration. Det finns inget krav på att lämna in K10 om det inte har skett någon utdelning eller försäljning av aktier i företaget. Skatteverket rekommenderar dock att ändå lämna in K10-blanketten för att hålla koll på det sparade utdelningsutrymmet.

När ska man deklarera utdelning?

utdelning ska utbetalaren göra skatteavdrag med 30 procent vilket innebär att Storbanken AB ska innehålla 360 kr (1 200 kr x 30 %) i preliminärskatt. Storbanken AB, med organisationsnummer 555666-9999, ska senast den 31 januari påföljande år lämna kontrolluppgift (KU31) eftersom de varit utbetalare av utdelningen.

HUR DEKLARERAR MAN K10 ENLIGT FÖRENKLINGSREGELN?

Arbeta med K10 i Visma Skatt & Bokslut Pro

Bokför utdelning | Gäller 3:12 reglerna utdelning i aktiebolag. K10. Bolagsstämma Årsstämma

Lämna en kommentar