Vad är kaizen?

Vad går kaizen ut på?

Målet med kaizen är att minska slöseri inom företaget, det vill säga eliminera moment som innebär kostnader utan att de tillför något värde. Åtgärderna inom kaizen begränsas inte till det enskilda företaget utan omfattar också såväl leverantörer som personalens hälsa och välmående utanför arbetsplatsen.

Vad betyder kaizen?

Kaizen är en japansk modell för förändringsarbete. Kai på japanska betyder change och Zen betyder good, på svenska kan det översättas till förändring till det bättre. Dessa förändringar ska ske alltjämt och alla medarbetarna ska vara delaktiga i förändringsarbetet för att effektivisera organisationens arbetsmetoder.

Vad står begreppet ständiga förbättringar för kaizen?

Ständiga förbättringar kallas inom lean för det japanska ordet Kaizen och är en filosofi som handlar om att alltid sträva efter perfektion, allting kan alltid bli bättre och att det finns inte något slut med förbättringarna (Liker, 2009:45).

Vad är en förbättring?

Ständiga förbättringar handlar om att ha ett tankesätt om att allting kan göras bättre än det görs i nuläget. För att underlätta detta förbättringsarbete kan organisationer använda sig av arbetssätt som till exempel Sex Sigma, TQM och Lean med flera.

Hur fungerar Lean?

Lean är en metod för verksamhetsutveckling där fokus är att skapa maximalt kundvärde baserat på de resurser som finns. Det finns en mängd skäl till att satsa på Lean: det förenklar, ökar kvaliteten för kunden och ökar lönsamheten.

Hur arbetar man med ständiga förbättringar?

Kritiska framgångsfaktorer
  1. Verksamhetens ihärdighet – engagemang, uthållighet och drivkraft när det gäller ständiga förbättringar.
  2. Målfokusering – att vara tydlig med varför förändring behövs och hur vi hjälper kunden genom ständiga förbättringar.
  3. Rätt förbättringsmetodik med fokus på genomförande.

Vad är Lean utbildning?

En Lean utbildning ger dig verktygen för att använda företagets resurser på bästa sätt och prioritera det som skapar värde. Lean kurser finns tillgängliga online och på plats i hela Sverige. Six Sigma och Lean kompletterar varandra och används ofta tillsammans.

What is Kaizen? A Continuous Improvement Culture

What is Kaizen? Kaizen and Lean Management

What is KAIZEN? | Definition, Requirements, Advantages & Disadvantages of Kaizen.

Lämna en kommentar