Vad är källhänvisning?

Hur gör man en källhänvisning?

Källhänvisning är en hänvisning till en källa i den löpande texten. I denna variant av Harvardstilen består källhänvisningen av författarens efternamn följt av utgivningsår och sidnummer. Observera att det finns andra varianter där sidnummer inte anges.

Hur anger man källhänvisning?

Källhänvisningen placeras direkt inom parentes efter de meningar där du med egna ord sammanfattat vad någon annan har skrivit, innan punkten (1). Alternativt kan man väva in källhänvisningen i själva texten och uppge årtal och sidnr direkt efter du nämner författaren (2).

Vad är viktigt när man gör källhänvisningar?

Källhänvisningar använder man för att visa varifrån man har hämtat sina uppgifter. Det ska tydligt framgå när det du skriver inte är dina egna tankar och läsaren av din text ska enkelt kunna leta upp texten du hänvisat till om han eller hon själv vill läsa den.

Vad får du inte göra i en källhänvisning?

All information du behöver för att göra en källhänvisning finns på sidan där materialet presenteras. ”Upphov: okänd” betyder att det inte finns någon information om vem som har tagit fotot, skrivit texten, komponerat melodin eller målat tavlan som du källhänvisar till.

Hur skriver man en Källvärdering?

Ur ett källvärderingshänseende är det alltså viktigt med urvalet, dvs vad man väljer för källor om man t. ex. ska skriva en uppsats, utföra ett arbete, skapa sig en oberoende syn eller ta ett beslut och ge svar på en frågeställning. Detta gäller inte minst när man väljer källor på internet.

Hur Källhänvisar man till en lärobok?

Bok. Här anges författarens efternamn, förnamn, bokens utgivningsår inom parentes, bokens titel satt med kursiv stil samt tryckort och förlag.

Hur gör man Referatmarkörer?

Använd gärna en referatmarkör som förstärker författarens inställning: ”undrar”, ”tycker”, ”frågar sig”, ”hävdar med bestämdhet”, ”föreslår” osv. Var försiktig med värderande referatmarkörer, som t. ex. ”påstår” för det är värdeladdat och ger intrycket att skribenten ifråga inte vet utan bara ”tycker”.

Vilka frågor kan du använda när du värderar dina källor?

Vilket budskap har källan?
  • Finns något syfte med publiceringen?
  • Är informationen trovärdig?
  • Stämmer det med vad du redan vet?
  • Hittar du något budskap?
  • Finns dolda budskap?
  • Går fakta att kontrollera?
  • Saknas uppgifter?

Varför är det viktigt med källhänvisningar och sidhänvisningar i formella texter?

Ett citat, långt eller kort, ska alltid omedelbart åtföljas av sidhänvisning till källan! Det är mycket viktigt att alltid tydliggöra varifrån all information är hämtad när du skriver uppsatser, essäer etc. Källhänvisningar ska visa varifrån du hämtar information och de är mycket viktiga.

Vad är det för skillnad mellan en källhänvisning och en källförteckning?

I hänvisningarna behöver du inte lämna fullständiga uppgifter om källan, det räcker med författare, årtal och sida. I källförteckningen däremot lämnar du fullständiga uppgifter om källan. Två av de vanligaste metoderna för källhänvisning är Harvard och Oxford.

Vad ska vara kursivt i en källhänvisning?

Efternamn, Initial. (årtal). Bokens hela titel är kursiv: Eventuell undertitel är också kursiv. Förlaget.

Vad ska stå i fotnoten?

I fotnoten skriver du en fullständig referens till källan första gången du hänvisar till den. Här skrivs författarens förnamn först (i motsats till i referenslistan, där efternamnet skrivs först). Om du hänvisar till samma källa igen ska du skriva en förkortad fotnot.

Hur refererar man internetkällor?

Till webbsidor räknas källor på internet som inte kan räknas till någon annan publikationstyp (till exempel artikel eller bok). Ta med följande uppgifter (om tillgängligt): Författarens, organisationens eller myndighetens namn. Årtal då webbsidan uppdaterades (år). Dokumentets eller sidans titel.

Hur ska en källförteckning ordnas?

Källförteckningen eller referenslistan placeras sist i dokumentet men före eventuella bilagor. Referenserna ska sorteras i alfabetisk följd. I referenserna skall det finnas tillräcklig information för att din läsare enkelt skall kunna hitta de dokument du har använt i ditt arbete.

Källhänvisning enligt Harvard

referera & källhänvisa

Källhänvisningar i löpande text

Lämna en kommentar