Vad är källsortering?

Vad innebär det att källsortera?

Källsortering innebär att man sorterar och separerar sitt avfall där det uppstår, det vill säga där källan till avfallet är. I Sverige är det lag på att till exempel förpackningar och tidningar ska sorteras och lämnas till återvinning.

Hur källsorterar jag?

Förpackningar och tidningar lämnar du på närmaste återvinningsstation. Du som har hemsortering lägger det i ditt kärl.
 1. Färgade glasförpackningar. Sortera dina glasförpackningar i färgat och ofärgat glas. …
 2. Ofärgade glasförpackningar. …
 3. Metallförpackningar. …
 4. Pappersförpackningar. …
 5. Plastförpackningar. …
 6. Tidningar och trycksaker.

Vad räknas som hushållsavfall?

Hushållssopor är matrester. Hushållssopor är kläder och skor, bindor och blöjor och tvättlappar, borstar och trasor och kuvert.

Hur källsorterar man fimpar?

Släng aldrig fimpar eller snus på marken, i dagbrunnar eller någon annanstans än i papperskorgar eller i snusburkens förvaring. Saknas sådana, använd en egen fimpask och släng fimparna när du kommer hem. En fimpask liknar en pillerburk, är väl försluten och ingen lukt tränger ut.

Varför är det viktigt att källsortera?

Genom att sortera dina sopor väl, kan farliga ämnen tas omhand på ett säkert sätt. Därmed skyddas både människor och miljö. Om det mesta kan återvinnas så att det kan bli nya produkter sparar vi både energi och naturresurser genom att använda materialen flera gånger.

Är det lag på att källsortera?

Det rätta svaret är: SANT!

Som konsument är man skyldig att sortera förpackningar och tidningar och elavfall , vilket bland annat framgår av avfallsförordningen (2011:927). Men exakt hur källsorteringen ska se ut är olika från kommun till kommun.

Hur sorteras korvskinn?

Korvskinn som i och för sig är ett matavfall ska sorteras som brännbart.

Hur återvinner man sopor?

Elavfall. Det är viktigt att du lämnar in ditt elavfall för återvinning, de innehåller material som kan bli till nya produkter. Exempelvis kan metallerna återvinnas hur många gånger som helst utan att de tappar kvalitet.

Hur hanterar vi hushållssopor i Sverige?

Idag återvinns omkring 14 procent av hushållsavfallet i Sverige med biologiska metoder, antingen som kompostering eller i biogasproduktion. Vi återvinner dessutom större delen av vårt förbrukade tidningspapper, kartong, metallförpackningar, glas, PET-flaskor och bildäck genom sopsortering.

Vad får man lägga i bruna soptunnan?

Svar:
 • farligt avfall (exempelvis starka rengöringsmedel, målarfärg, lim, nagellack)
 • mediciner och andra läkemedel.
 • elavfall (exempelvis mobiltelefoner, datorer, hushållsapparater)
 • batterier.
 • tidningar, reklamblad och kataloger.
 • förpackningar i olika material (metall, glas, papper, plast)
28 sep. 2017

Vad innehåller hushållssopor?

I soppåsen lägger du det som blir över när du sorterat ut farligt avfall, elavfall, grovavfall, förpackningar och tidningar. Har du dessutom matavfallsinsamling lägger du skal och matrester i matavfallspåsen i stället för i den vanliga soppåsen.

Kan man slänga kläder i soptunnan?

Trasiga kläder och skor får du slänga bland ditt vanliga brännbara hushållsavfall om det inte är för skrymmande då lämnas de istället i grovsoporna eller på kommunens återvinningscentral.

Får man slänga cigarettfimpar?

Från 1 januari i år blir det förbjudet att slänga fimpar, snusprillor och annat småskräp på marken. Ändringen är en del av anpassningen till EU:s engångsplastdirektiv, som också innefattar ett utökat producentansvar för engångsplastartiklar som till exempel cigarettfimpar.

Hur påverkas växter av fimpar?

Den stora mängden fimpar är därför ett miljöproblem. Här är ett ganska enkelt uppslag till gymnasiearbete, där du undersöker hur gifterna i fimparna påverkar hur växter växer. Samla ihop ett antal fimpar och lägg dem i en liter avjonat vatten i ett dygn. Filtrera av fimparna, och så har du fått ”fimpvatten”.

Kan man återvinna cigarettfimpar?

På flera ställen i världen återvinns fimpar. Cigarette Waste Brigade startades i Kanada 2012 av återvinningsföretaget Terracycle. Projektet har spridit sig till USA, Australien, Japan och till vissa europeiska länder och har delvis byggts upp av ideella krafter.

Källsortering – hur går det till?

En film om återvinning och sortering [AF Bostäder]

Sopfilmen Trollhättans sopor

Lämna en kommentar