Vad är kalmarunionen?

Hur kom Kalmarunionen till?

Genom att förena de nordiska länderna hoppades drottning Margareta I av Danmark och Norge (1353-1412) kunna avvärja detta hot. När hon sedan kom i besittning av Sverige kunde hon skrida till verket och låta förena de nordiska länderna en union. Detta ägde rum under ett storpolitiskt möte i staden Kalmar år 1397.

Vem såg till att Kalmarunionen splittrades?

Kalmarunionen
Upphörde 1523
– upphörde genom Befrielsekriget
– uppgick i Danmark-Norge och Sverige
Idag del av Norge Danmark Sverige Finland Island Ryssland Storbritannien Tyskland

11 rader till

Hur splittrades Kalmarunionen?

1520 var ett dystert år för de svenska motståndarna till Kalmarunionen. I januari hade Sveriges riksföreståndare Sten Sture den yngre och hans bondehär besegrats av en dansk invasionsarmé, och i september hade Stockholm erövrats efter en tids belägring.

Hur ledde Kalmarunionen till Stockholms blodbad?

I början av november 1520 blev Kristian II krönt och hyllad som Sveriges och Danmarks kung, vilket också medförde att han blev Kalmarunionens rättmätige regent. Kröningen förrättades i Stockholm av ärkebiskop Gustav Trolle och den följdes av stora festligheter med mycket mat och dryck.

När kom Kalmarunionen?

Margareta blev drottning även över Sverige. Hon ville att de skandinaviska länderna skulle förbli ett enda rike, men hon saknade arvingar. År 1397 kallade hon till ett möte mellan de tre nationerna i Kalmar. Efter fyra veckors förhandlingar enades man om att skapa en skandinavisk union – Kalmarunionen.

Vad gjorde Engelbrekt?

År 1434 utbröt ett uppror i Dalarna som spred sig ner mot Stockholm och övriga landet. Det leddes av bergslagsmannen Engelbrekt Engelbrektsson som visade sig ha stor förmåga att leda de upproriska bönderna. Bondeskarorna gick segrande fram, brände borg efter borg och jagade fogdar på flykten.

Vem tog över efter Erik av Pommern?

Avsattes och blev sjörövare

Under tiden hade Eriks hustru Filippa dött och lämnat kungen barnlös. Erik försökte förgäves lansera sin kusin Bogislav IX av Pommern som arvinge till den nordiska tronen.

Vad är Sturepartiet?

Stureregimerna fann sitt huvudsakliga politiska stöd bland allmogen och städernas borgarskap i kampen mot den då unionsvänliga katolska kyrkan och rådsaristokratin.

Vad gjorde Erik av Pommern för att minska Hansans makt?

Erik av Pommern – kung över Nordens riken

Drottning Margareta, de tre nordiska rikenas ”fullmäktiga fru och husbonde”, hade gjort honom till sin fosterson med uppgift att fullfölja hennes eget politiska storverk – den nordiska treriksunionen.

Hur påverkades Sverige av Hansan?

Hansans inflytande påverkade också den nordeuropeiska kulturen som under slutet av medeltiden blev mer enhetlig och förtyskad. Tyskan var då ett viktigt språk i hela regionen. Vi har än idag många tyska låneord i vårt svenska språk.

Hur tog Gustav Vasa makten i Sverige?

Från det Sturelojala Dalarna startade han sedan ett uppror mot kung Kristian II (berättelserna om hans äventyrliga flykt genom Dalarna undan danskarna har dock tillkommit långt senare). Med stöd från Lübeck blev upproret (senare kallat befrielsekriget) framgångsrikt, och den 6 juni 1523 valdes han till Sveriges kung.

När tog Vasa makten?

År 1520 tog Gustav Eriksson Vasa makten i Sverige. Han utropade sig först till riksföreståndare och valdes sedan till kung 1523. Sverige blev ett självständigt rike. Sedan slutet av 1300-talet hade landet ingått i en union med Norge och Danmark, Kalmarunionen.

Vem ledde stockholmarna 1471?

År 1471 utkämpades slaget vid Brunkeberg mellan anhängare och motståndare till Kalmarunionen. Makten över Sverige stod på spel. Sten Sture vann slaget och kom att använda segern i sin svensknationella propaganda.

Vem ledde Stockholms blodbad?

Kristian II var kung över både Danmark och Sverige. I Sverige kallas han ofta Kristian Tyrann. Det namnet har han fått eftersom han lät döda så många människor, först i Stockholms blodbad i november 1520 och sedan ännu fler på sin resa tillbaka till Danmark efter det.

Vad ledde Stockholms blodbad fram till?

Avrättningarna ägde rum den 8-9 november vid Stortorget utanför Stockholms slott. Över 80 personer halshöggs eller hängdes. Genom utrensningen hoppades Kristian II göra sig kvitt all svensk opposition och stärka sin makt och därmed även Kalmarunionen.

Vad var Kalmarunionen?

Kalmarunionen

Kalmarunionen och drottning Margareta

Lämna en kommentar