Vad är kammarkollegiet?

Vilka ingår i Kammarkollegiet?

I ledningsgruppen sitter GD och samtliga avdelnings- och funktionschefer. Kammarkollegiet är en expertmyndighet med mer än 35 uppdrag från regeringen. Vi fungerar som kapitalförvaltare, försäkringsbolag, upphandlare och juridisk byrå för statsförvaltningen med över 35 olika uppdrag från riksdag och regering.

Hur många arbetar på Kammarkollegiet?

Kammarkollegiet arbetar cirka 300 personer – framför allt jurister, ekonomer och kvalificerade handläggare. Myndigheten finns i Stockholm och Karlstad. Kammarkollegiet inrättades redan 1539 och är därmed Sveriges första myndighet. I dag lyder myndigheten under Finansdepartementet.

Varför får man brev från Kammarkollegiet?

Om du har fått ett kravbrev från oss betyder det att du har en skuld till en myndighet. Vi ansvarar för att driva in betalning för skulden åt den. Det bästa är om du kan betala hela skulden så fort som möjligt. Vi kan också i de flesta fall hjälpa till med att lägga upp en avbetalningsplan.

Vilken myndighet ansvarar för inköpssamordning och ingår avtal som upphandlas ofta i stor omfattning eller uppgår till stora värden?

Kammarkollegiet bedriver sin verksamhet med stöd av förordningen om statlig inköpssamordning. Enligt förordningen ska det finnas ramavtal eller andra gemensamma avtal som effektiviserar upphandlingarna för sådana varor och tjänster som myndigheterna upphandlar ofta, i stor omfattning eller som uppgår till stora värden.

Vad krävs för att bli auktoriserad tolk?

Speciell kompetens kan enbart redan auktoriserade tolkar ansöka om. För att bli auktoriserad ska man genomgå Kammarkollegiets prövning med godkänt resultat. Förutom kunskaps- och färdighetsprov ska man genomgå en redbarhetsprövning.

Kammarkollegiet – Tolk – Muntligt prov

Praktikförsäkring | Kammarkollegiet

Rikets Regalier | Trailer | Kammarkollegiet

Lämna en kommentar