Vad är kandidatprogram?

Kandidatprogrammen, som är på 180 högskolepoäng, ger dig en kandidatexamen. Med en kandidatexamen är du behörig att söka vidare till program på avancerad nivå (masterprogram). Kandidatprogrammen startar alltid under höstterminen.

Vad är en kandidatkurs?

När du har läst två terminer (60 högskolepoäng) inom ditt ämne kan du ansöka till kandidatkurserna inom ditt ämne. Detta betyder att du kan läsa kandidatkursen redan på din tredje termin.

Vilka kandidatprogram finns det?

Kandidatexamen
  • Humanoria, samhällsvetenskap, matematik och naturvetenskap ges förtiteln filosofie eftersom ämnena tillhör den filosofiska fakulteten. …
  • Inom den teknologiska fakulteten kallas examen teknologie kandidat eller tekn. …
  • Inom den juridiska fakulteten kallas kandidatexamen Jur.

Vad gör en kandidat?

Efter avklarad kandidatexamen (eller i vissa fall poäng motsvarande kraven för en kandidatexamen) är du formellt behörig att söka och fortsätta dina studier på avancerad nivå. Studier på avancerad nivå erbjuds både genom program och fristående kurser.

Hur länge är kandidatprogram?

Kandidatexamen motsvarar 3-års studier på heltid (man kan läsa snabbare än på heltid eller långsammare, ex. på halvtid – under 6 år, 12 terminer).

Måste man klara alla kurser för att ta examen?

på högskolenivå måste man klara alla kurser som ingår i ett program med godkänt resultat för att kunna ta ut examen.

Hur gammal är man när man tar examen?

I snitt börjar vi studera vid 25 års ålder, vilket är en siffra som ligger högt i jämförelser med OECD. Vi är också relativt sena med att ta ut vår första examen från universitet och högskolor. Genomsnittsåldern för en kandidatexamen i Sverige är 28 år.

Hur får man dubbelexamen?

En dubbelexamen består oftast utav två olika kandidatprogram på 180 hp, där man exempelvis har läst utbildningar inom datateknik och ekonomi. I många fall kan du tillgodoräkna kurser i utbildningar när du tar en dubbelexamen, men det beror på om du läst två helt skilda ämnen eller ämnen som är relaterbara.

Vad betyder kandidatutbildning?

Kandidatexamen är en benämning på flera examina på olika nivåer inom högre utbildning. Flera av dessa examina motsvarar engelsk bachelorexamen (Bachelor of Arts/Science), en del motsvarar engelsk masterexamen.

Vad är skillnaden mellan kandidat och magister?

Efter avslutade studier om sammanlagt 180 högskolepoäng kan man ta ut en kandidatexamen. Detta motsvara heltidsstudier på grundnivå under 3 års tid. Masterexamen uppnås efter avslutade kurser på avancerad nivå om sammanlagt 120 högskolepoäng, alltså 2 års heltidsstudier.

Vad är en masterutbildning?

Masterexamen består av 120 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp ska omfatta kurser på avancerad nivå inom ett huvudområde. Inom huvudområdet ska det finnas ett självständigt examensarbete om minst 30 hp eller två om vardera 15 hp. Minst 75 procent av kurserna ska vara på avancerad nivå.

Vad är skillnaden mellan kandidatexamen och högskoleexamen?

Normalt ska detta inom ramen för huvudämnets B-kurs. Den som avlagt en högskoleexamen kan, efter fortsatta studier på kandidatnivån, ansöka om en filosofie kandidatexamen.

Är kandidatexamen bra?

Kandidatprogrammet i ekonomi är vanligtvis 180 hp, vilket innebär tre års heltidsstudier. Om du läser tre år får du en kandidatexamen, denna kan inriktas mot antingen företagsekonomi eller nationalekonomi. En kandidatexamen är en grundexamen, dvs. den lägsta examensnivån inom akademin.

Hur lång är en kandidatexamen?

Generell examina
Examen Längd Högskolepoäng
Högskoleexamen 2 år 120 hp
Kandidatexamen 3 år 180 hp
8 nov. 2021

Vad krävs för en kandidat i ekonomi?

I det huvudområde som du valt ska du ha minst 90 hp, inklusive ett självständigt arbete på 15 hp. Oavsett vilket huvudområde du väljer måste du ha minst 30 hp i både företagsekonomi och nationalekonomi. Därutöver ingår 15 hp juridisk översiktskurs samt 15 hp statistik.

Hur är det att plugga ekonomi kandidat?

Utöver företagsekonomi och nationalekonomi läser du även statistik och handelsrätt – viktiga ämnen som varje ekonom måste ha med sig i bagaget. Under programmets gång, och speciellt under de tre inledande terminerna, kommer du arbeta mycket i grupp, och du kommer att möta alla möjliga typer av examinationsformer.

Hur är det att plugga ekonomi? – allt om antagning, studietid, jobb och lön!

Kandidatprogrammet i matematik

Här är yrkena som ger störst chans till jobb: ”En akademisk utbildning är en b… – Nyhetsmorgon (TV4)

Lämna en kommentar