Vad är kännetecken?

Vad är kännetecknande?

Känneteckna betyder ungefär detsamma som utmärka.

Vad betyder särskilda kännetecken?

Betydelse: Något, hvarpå man kan särskilja ett ting ifrån andra eller igenkänna ett föremål.

Vad är liksom?

Liksom används som en typ av satsadverbial. Liksom säger att något i satsen ska tolkas som en ungefärlig beskrivning. I de flesta fall står liksom framför det led som ska tolkas ungefärligt. Jackan är liksom blå.

Vad är utspel?

Utspel betyder ungefär detsamma som initiativ.

Vad är angeläget?

Angeläget betyder i stort sett samma sak som viktig.

Vad är underligt?

Underlig betyder ungefär detsamma som konstig.

Vad är självfallet?

Självfallet betyder ungefär detsamma som av sig själv.

Vad kallas en liten båt?

Jolle – En mindre, öppen båt. En jolle kan också vara en släpjolle till en båt.

Vad är en inställning?

Ordet inställning är en synonym till ståndpunkt och synsätt och kan bland annat beskrivas som ”läge (som kan justeras)”. Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av inställning samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Är liksom ett ord?

Liksom är ett av många vanliga utfyllnadsord. Andra exempel är typ, alltså, duvet, ba, vahettere. Visst kan det vara irriterande när man lagt märke till att någon upprepar ett visst, till synes betydelselöst, ord ofta.

Vad kan man säga istället för liksom?

Synonymer till liksom
  • äv. likasom adv. till synes, så att säga, nästan, på något sätt, på sätt och vis.
  • konj. i likhet med, på samma sätt som, såsom.
  • Användarnas bidrag. likaså, precis som, alltså, typ.

Vad betyder ordet såsom?

Såsom (hopskrivet) används i följande betydelser: 1) i betydelsen ’liksom’: Han spelar fotboll, såsom sin syster. 2) i betydelsen ’i rollen som’: Såsom din lärare kan jag inte acceptera att du skolkar. 3) i betydelsen ’till exempel’: Vanliga människor såsom du och jag.

Besök i katolska kyrkan [Alla viktiga begrepp] – 8 kännetecken

Diktatur och Dess Kännetecken

Besök i ortodoxa kyrkan [Alla viktiga begrepp] – 5 kännetecken

Lämna en kommentar