Vad är kärnvapen?

Vad händer om det blir kärnvapenkrig?

Allt som finns på platsen där bomben exploderar smulas sönder och förbränns. Kvar blir rök, gaser och små partiklar som stiger upp i luften och ett svampliknande moln bildas. Strax därefter når tryckvågen fram. Tryckvågen är så våldsam att den slår sönder hus och krossar människor på många kilometers avstånd.

Hur farligt är kärnvapen?

Vapnets stora sprängverkan gör att tryckvågen och värmestrålningen av explosionen ger enorma skador på befolkning och byggnader som drabbas. Kärnvapen orsakar också strålning och radioaktivt nedfall som kan leda till celldöd, strålsjuka och cancer hos de som utsätts.

Kan det bli kärnvapenkrig?

Under senare år har risken för kärnvapenkrig mellan Indien och Pakistan ibland nämnts, eftersom det under lång tid rått spänning mellan dessa båda grannländer, som båda innehar kärnvapen. I ett kärnvapenkrig kan båda sidor utplåna varandra och samtidigt fortsätta engagera sig i kärnvapenkrig.

Finns det kärnvapen i Sverige?

År 1968 undertecknade nämligen Sverige det internationella icke-spridningsavtalet för kärnvapen. Trots det fortsatte forskningen i det fördolda fram till 1972, då FOA lade ner sitt plutoniumlabb. En svensk atombomb blev aldrig verklighet.

Hur stor är risken för kärnvapenkrig?

Slutsats: Möjligheten att föra ett begränsat kärnvapenkrig existerar inte. 500 miljoner människor beräknades dö.

Kan man skydda sig mot kärnvapen?

Martin Goliath säger att både vid mindre och större kärnvapenangrepp finns en hel del man kan göra för att skydda sig. Det främsta är att helt enkelt söka skydd. – Att vara i en källare eller i ett skyddsrum är bättre än att vara ute i det fria.

Hur mycket kan kärnvapen förstöra?

Kärnvapen är de enda vapen som kan förstöra hela mänskligheten. Ett enda kärnvapen, släppt över en stad, kan döda hundratusentals människor inom loppet av några minuter.

Hur långt skadar kärnvapen?

Vid en explosion av ett kärnvapen kan den intensiva hettan få kroppar att helt förångas. Tryckvågen färdas mil och sliter sönder byggnader och infrastruktur. Kärnvapen producerar stora mängder radioaktiv strålning som dödar omedelbart, men även lång tid efteråt genom strålsjuka och cancer.

Hur många har dött av kärnvapen?

I augusti 1945 gav Truman, USA:s president, order om att fälla två atombomber över de japanska städerna Hiroshima och Nagasaki. Fler än 230 000 människor dog till följd av bombernas omedelbara och långsiktiga skador.

Hur snabbt kan Sverige skaffa kärnvapen?

Bombkomponenter tillverkas. 1965 Sverige står berett att inom ett halvår tillverka sin första atombomb, och därefter ytterligare två. 1966 Kostnaderna skjuter i höjden. Militären ifrågasätter nyttan av kärnvapen.

Kan Sverige försvara sig mot kärnvapen?

Idag har vi ”ett för våra förhållanden svagt försvar”. Det finns en allmän enighet om att Sverige inte kan försvara sig självt mer än någon vecka.

Varför har Sverige inga kärnvapen?

Den 19 augusti 1968 skrev Sverige under NPT som en icke-kärnvapenstat och förpliktigade sig därmed att inte skaffa kärnvapen. Detta blev den definitiva slutpunkten för de svenska kärnvapenplanerna.

ATOMBOMBERNA ÖVER HIROSHIMA & NAGASAKI

En film om kärnvapen

OM ALLA ATOMBOMBER SPRÄNGDES SAMTIDIGT..

Lämna en kommentar