Vad är kastsystemet?

Vad är kastsystemet inom hinduismen?

Den klassiska utformningen av kastsystemet var indelad i fyra nivåer. Överst är prästerna (brahminerna), därefter kommer krigare, sedan handelsmän och längst ner kom arbetarna och bönderna. Indelningen liknar det medeltida europeiska ståndssamhällets indelning i adel, präster, borgare och bönder.

Vilken uppgift har kastsystemet i samhället?

Kastsystemet påverkar hela det indiska samhället än idag även om det är helt och hållet förbjudet att diskriminera något på grund av vilket kast den tillhör enligt den indiska lagen sedan år 1950. Man föds in i sitt kast, gifter sig inom sitt kast och stannar i det kastet för resten av sitt liv.

Hur påverkas människor i Indien av kastsystemet?

Diskrimineringen tar sig en mängd olika uttryck. I vissa byar vägrar skolelever som tillhör högre kaster att äta mat som tillretts av daliter. I Madhya Pradesh, en av de delstater i landet där kastsystemet är som starkast, förekommer det fortfarande att daliters barn tvingas sitta på separata platser i skolorna.

Vad står det i vedaböckerna?

Vedaböckerna består av flera samlingar. Äldst är Rigveda (sångernas veda) där vissa partier anses ha tillkommit före ariernas invandring (ca 1500 f.Kr). Hymner, sånger, böner och besvärjelser är en stor del av innehållet.

Vad är Atman för något?

Det gudomliga inom oss själva kallas för Atman och kan liknas vid vår själ. Tron på själavandring är en central tanke inom hinduismen. I den här tankegången uppfattas allt levande som en del av en evig cyklisk process som inbegriper födelse, död och återfödelse.

Vilken är den heligaste platsen för världens sikher?

Sikh som precis tagit ett rituellt bad utanför det heliga templet Harmandir Sahib i delstaten Punjab i Indien.

Finns det ett osynligt kastsystem i Sverige idag?

Det indiska samhällets kastväsende är ett uråldrigt påfund som delar in människor i olika kaster. Vad många inte vet är att även Sverige har ett kastsystem. Det går under namnet ”att gå på klubb i Stockholm”.

På vilket sätt påverkar hinduismen samhället i Indien?

Läran om karma (se hinduismens grunder) ger hinduerna en förklaring till orättvisorna och bristen på jämlikhet i det indiska samhället. Att den ene föds och lever i fattigdom och elände medan den andre föds i lyx och överflöd kan, menar man, förklaras av människors handlingar i en föregående liv.

Vilka nackdelar finns det med kastsystemet?

Kastsystemet finns fortfarande kvar

Kvinnans ställning är därtill dålig på grund av de traditionella rollerna som finns samhället. – Är du kvinna och av lägsta kast eller kastlös är du offer för våld, nästan helt utesluten ur samhället och du har inga mänskliga rättigheter.

Hur påverkar kastsystemet Indiens politik?

Landet har en omfattande lagstiftning till skydd för de mänskliga rättigheterna. Den uråldriga indiska traditionen av social indelning enligt kastsystemet lever kvar och påverkar de så kallade lägre kasternas åtnjutande av de mänskliga rättigheterna negativt.

Finns det några fördelar med kastsystemet?

Det är klart att det är en fördel för de som styr i ett land att kunna förklara ojämlikhet och orättvisa i samhället med hjälp av att hänvisa till kastsystemet istället för att behöva ta tag i problemen med fattigdom, social orättvisa och misär.

Vilka är några av hinduernas viktigaste böcker?

Inom hinduismen finns texter som anses heliga. De är väldigt gamla och kom till långt innan själva religionen hinduismen uppstod. Viktigast är textsamlingen Veda. Veda består av fyra samlingar: Rig-Veda, Sama-Veda, Yajur-Veda och Atharva-Veda.

Vad heter de fyra vedaböckerna?

Veda är uppdelad i dessa fyra delar:
  • Rigveda.
  • Yajurveda.
  • Samaveda.
  • Atharvaveda.

Hur kom de fyra Huvudkasterna till enligt hinduiska berättelser?

Hur kom de fyra huvudkasterna till, enligt hinduiska berättelser? Det indiska kastväsendet går tillbaks på det vediska (fornindiska) samhällets indelning av befolkningen i fyra klasser.

Hinduism 6: Dharma, kastsystemet och hinduism i väst

Hinduism: kastsystemet!

Hinduismen

Lämna en kommentar