Vad är kobolt?

I vad används kobolt?

Kobolt (Co) är en hård, glänsande silvergrå metall med många användningsområden. Kobolt har en hög smältpunkt och är ferromagnetisk, vilket gör kobolt användbart i permanenta magneter. Legeringar och superlegeringar, legeringar med högpresterande egenskaper, är ett stort användningsområde för kobolt.

I vilka produkter finns kobolt?

Kobolt används i hårdmetall och i många legeringar, till exempel i dentalmaterial, som katalysator, som pigment i glas, keramik, läder och kosmetika och som torkmedel i färg. Ett stort användningsområde för kobolt är i batterier och magneter.

Har vi kobolt i Sverige?

Kobolt finns i berggrunden i många länder, även i Sverige. Trots detta förekommer ingen brytning i Sverige. I stället importeras metallen från Kongo där merparten av världens kobolt utvinns. Enligt SGU finns det kända tillgångar på omkring 19 000 ton i den svenska berggrunden.

Vad använder vi kobolt till i Sverige?

I Sverige bryts ingen kobolt i dagsläget, men det metalliska grundämnet har hittats på flera platser. Drygt 50 procent av all kobolt som utvinns i världen hamnar i batterier och efterfrågan väntas öka ännu mer i och med den gröna klimatomställningen.

Varför utvinns inte kobolt i Sverige?

Även om utvinningen ofta förkommer i moderna gruvor så finns platser där kobolt bryts under allt annat än säkra och lagliga förhållanden. Där kränkningar av mänskliga rättigheter och barnarbete är vanligt.

Vilka metaller finns i Elbilsbatterier?

Litium, kobolt, nickel och mangan. Det är dessa material som det pratas mest om när det gäller utveckling av nya batterier till elbilar. Hur stora delar av varje ämne som används avgör en del av batteriets prestanda. Men det finns ytterligare en komponent som är viktig, elektrolyten.

Vad innehåller Elbilsbatterier?

Varje cell i litium-jon-batteriet består av två elektroder, en separator och elektrolyt. En av elektroderna är gjord av grafit, medan den andra är en förening av litium, nickel, mangan och kobolt. Utan de här naturresurserna går det än så länge inte att tillverka elektrokeniska kraftkällor med motsvarande egenskaper.

Var finns kobolt i Dalarna?

Koboltgruvan ligger centralt i Loos.

Var finns litium i Sverige?

I Sverige har litium tidigare utvunnits som både huvud- och biprodukt i ett par gruvor inom Skelleftefältet. Ett antal kända litiummineraliseringar finns också i Norrbottens, Västernorrlands, Gävleborgs och Stockholms län, dessa har dock aldrig varit aktiva gruvor.

Vart upptäcktes kobolt?

Ett väsen man förr trodde bodde i underjorden och kunde påverka malmen i gruvor. Den svenske kemisten Georg Brandt (1694–1768) isolerade kobolt på 1730-talet och visade att kobolt är källan till det blå färgämne som länge använts i glas. Tidigare trodde man att det kom från vismut.

Var kan man hitta litium?

DET HAR ÄVEN hävdats att litium bara finns i begränsad mängd på ett fåtal ställen i världen. Det verkar inte stämma. Sant är att Chile, Australien, Kina och Argentina i dag står för nästan 95 procent av världens produktion av litium och att den största kända tillgången finns i saltöknen Salar De Uyuni i Bolivia.

Visste du att… Om kobolt

Kobolt, -den nya oljan.

Vad innebär en Koboltgruva vid sjön Unden

Lämna en kommentar