Vad är kolon?

Hur ska man använda kolon?

Kolon används före uppräkning, exemplifiering, förklaring och dylikt. Exempel: Telefonen finns i följande färger: röd, svart och gul. Semikolon kan användas mellan satser som har ett nära samband med varandra när man tycker att punkt är för starkt avskiljande och komma för svagt.

Hur använder man kolon i en mening?

Kolon används framför direkt anföring. Till exempel: Han sade: Ge mig boken. Märk att ordet efter kolon då har versal begynnelsebokstav. Använd kolon även vid uppräkning: Parkeringsförbud gäller i följande fall: huvudled, kollektivfil och vändplats.

Vad är ett kolon tecken?

Kolon (:) är ett skiljetecken som består av två lodrätt satta punkter. Interrobang ( ‽ ) Ironitecken ( ؟ ) Punkt ( . )

Vad betyder ordet kolon?

Kolon används även före uppräkningar, exempel, förklaringar, specificeringar och sammanfattningar. Då motsvarar tecknet uttryck som ”nämligen”, ”till exempel” eller ”såsom”, och normalt har man liten bokstav efter kolon (Det stod klart för honom: dörren hade brutits upp och allt var stulet.).

Hur använder man tankstreck?

När används tankstreck/talstreck?
  1. Vid repliker, med ett mellanslag efter. En replik börjar alltid på en ny rad: …
  2. Kring ett inskott, för att ge mer information. Används med mellanslag runtom: …
  3. För att ange ett omfång eller en relation. …
  4. För att visa på något oväntat eller skapa en paus i läsandet.

När använder man Hakparentes?

Hakparentes används för alla typer av ingrepp i citat, inte bara utelämningar utan också tillägg och kommentarer, ofta [sic] som används för att bekräfta att det citerade är korrekt fastän det förefaller felaktigt.

Vad kallas ett skrivtecken som ska läsas som ett ord?

Logogram kallas ett skrivtecken (grafem) som representerar ett morfem eller ord.

När används bindestreck i en mening?

I svenskan används bindestreck bl. a. vid avstavning, för underförstådda orddelar, i tillfälliga sammansättningar och i sammansättningar med bokstav, bokstavsgrupp, siffra, tal och förkortning. Man skriver alltså g-klav, 2010-talet, 80-procentig, kabel-tv-nät, EU-ordförandeskap, Hb-värde.

Vad betyder ett semikolon?

Det används normalt mellan huvudsatser som har ett nära innehållsligt samband med varandra. Det markerar gränsen mellan satserna; samtidigt binder det ihop dem. Semikolon följs alltid av liten bokstav.” Semikolon är helt enkelt en kompromiss när komma känns för mesigt och punkt känns för hårt.

Vad heter de olika tecknen?

Skiljetecken eller interpunktionstecken är sådana skrivtecken som punkt (.), kommatecken (,), parentes (()), kolon (:), semikolon (;) och tankstreck (–), vilka används för att tydliggöra vad som avses i en text genom att skilja olika meningar, satser, satsdelar, ord och dylikt från varandra. Interrobang ( ‽ )

Vad heter []?

Tecknet påminner om circumflex accent och i ASCII och några andra teckenuppsättningar används tecknet för båda ändamålen. I sammanhang där tecknet används fristående kallas det ofta ”hatt” eller ”tak”.

Hur ser ett bindestreck ut?

Bindestreck, avstavningstecken eller divis (‐) är ett skrivtecken som vanligen används för att beteckna en sammansättning av två ord (till exempel svensk-finsk) eller vid sidmarginal då avstavning behövs.

Hur skriver man efter kolon?

Använd stor bokstav efter kolon när det kommer en fullständig mening. Problemet är uppenbart: Det finns inte tillräckligt med pengar. Använd liten bokstav efter kolon när det följer en ofullständig mening som är en uppräkning, exemplifiering eller förklaring.

Vad betyder kolon med kommatecken?

Semikolon kan även användas i uppräkningar, i stället för kommatecken mellan de uppräknade leden. Då avskiljer det grupper av led som redan innehåller kommatecken, eller där kommatecken av annan anledning kan leda till missförstånd. Semikolon ska inte ersätta kolon före uppräkningen.

Hur säger man kolon på engelska?

kolon
Huvudsakliga översättningar
Svenska Engelska
kolon colon

Skiljetecken

Vad handlar Kolonialism om? [Kolonialism] [En kort och enkel sammanfattning]

Vad är ett kollektivavtal?

Lämna en kommentar