Vad är kommanditbolag?

Vad kännetecknar ett kommanditbolag?

Ett kommanditbolag ska alltid ha två eller flera bolagsmän: minst en komplementär och en kommanditdelägare. Komplementären har ett obegränsat ansvar och svarar för företagets skulder med hela sin förmögenhet. Om du går in som ny komplementär i ett kommanditbolag svarar du för alla tidigare skulder.

Varför har man ett kommanditbolag?

Fördelar med ett kommanditbolag:

Har ett eget organisationsnummer. Det finns inget krav på startkapital i ett kommanditbolag. I ett kommanditbolag kan man begränsa risken genom att komplementären tar på sig i princip allt ansvar medan kommanditdelägare enbart riskerar sin insats.

Vem äger ett kommanditbolag?

Ett kommanditbolag (KB) har minst två delägare där en av bolagsmännen har obegränsat ansvar (komplementär) och en har begränsat ansvar (kommanditdelägare).

Är kommanditbolag en form av aktiebolag?

Ett kommanditbolag är liksom handelsbolag och aktiebolag juridiska personer. Kommanditbolaget kan liksom aktiebolagen ta in delägare som enbart ansvarar för ett begränsat kapital som de har satt in i bolaget. Sådana bolagsmän betecknas i Finland tyst bolagsman, i Sverige kommanditdelägare.

När är kommanditbolag lämpligt?

Det gör kommanditbolag till en lämplig företagsform när man har en eller fler partners som vill ha en begränsad roll i företaget. Dessa kommanditdelägare har vanligtvis ingen rätt att bestämma i bolaget men man kan skriva ett kompanjonsavtal som reglerar deras rättigheter precis som man gör med ett handelsbolag.

Vad är skillnaden mellan ett handelsbolag och ett kommanditbolag?

Det här är de stora skillnaderna: Kommanditbolaget består av delägare med olika stort ansvar (komplementär och kommanditdelägare) medan ett handelsbolags delägare har lika stort ansvar. Grundregeln om att vinst och förlust ska dela lika i handelsbolag finns inte i kommanditbolag.

Vilka företag är kommanditbolag?

Kommanditbolag lämpar sig som företagsform om bara en av bolagsmännen är den som i huvudsak är den som är drivande. I ett kommanditbolag ska det finnas minst en bolagsman med ett begränsat ansvar (kommanditdelägare) och minst en med ett obegränsat ansvar (komplementär).

Måste kommanditbolag lämna årsredovisning?

De flesta kommanditbolag behöver inte skicka in någon årsredovisning till Bolagsverket. Men om ditt kommanditbolag har juridiska personer som delägare eller räknas som ett större företag måste du skicka in årsredovisningen till oss.

Hur beskattas ett kommanditbolag?

Handelsbolag och kommanditbolag är skattesubjekt. För såväl vanliga handelsbolag som kommanditbolag gäller att bolaget som sådant är skattesubjekt enligt ML (6 kap. 1 § första meningen ML). Vid inkomstbeskattningen är det däremot bolagets delägare som är skattesubjekt.

Vem är verklig huvudman i ett kommanditbolag?

En verklig huvudman är den person som ytterst äger eller kontrollerar kommanditbolaget. Det kan finnas flera verkliga huvudmän. En person kan kontrollera ett kommanditbolag på olika sätt, exempelvis: ha mer än 25 procent av rösterna i kommanditbolaget.

Har ett kommanditbolag en juridisk person?

Ett kommanditbolag är ett bolag som klassas som en form av handelsbolag. Det kan förkortas som KB och är en juridisk person precis som ett handelsbolag. I ett kommanditbolag förekommer två olika varianter av ägare. En har begränsat ekonomiskt ansvar och kallas för kommanditdelägare.

Hur startar man ett kommanditbolag?

Ett handelsbolag eller kommanditbolag startar du ihop med en eller flera andra. Ni ska först avtala med varandra om att gemensamt starta företaget. Därefter skickar ni in en anmälan om att registrera det. När det är registrerat ansöker ni om F-skatt.

Kan aktiebolag vara delägare i handelsbolag?

Ett svenskt handelsbolag A HB ägs av ett svenskt aktiebolag B AB och en fysisk person F. Delägarna har kommit överens om att fördela handelsbolagets resultat lika mellan sig, d.v.s. de tar upp 50 procent vardera. A HB äger samtliga aktier i det rörelsedrivande onoterade svenska aktiebolaget C AB.

Vad är bäst aktiebolag eller handelsbolag?

De som har ett företag med stora utvecklingskostnader och kunder som inte betalar direkt tar förmodligen så stor risk att aktiebolag är en bättre företagsform än ett handelsbolag. Här är fördelarna med aktiebolag: + Lätt att skilja på egen och företagets ekonomi.

Kan ett aktiebolag äga ett handelsbolag?

Beroende på din skattemässiga situation, till exempel om du betalar marginalskatt, kan en fördel med att äga ett handelsbolag genom ett aktiebolag vara att du som privatperson inte tar upp din del av ett eventuellt överskott i handelsbolaget varje år.

Affärsjuridik – Associationsrätt – Del 5 – Kommanditbolag

Olika bolagsformer – Fördelar & Nackdelar

Företagarens Videoguide 3.2 – Öppet bolag och kommanditbolag

Lämna en kommentar