Vad är kommunal?

Vad kan Kommunal hjälpa till med?

Som medlem i Kommunal får du stöd för att utveckla dig själv och ditt jobb, expertråd kring allt som rör ditt yrke och hjälp om något skulle hända. Dessutom ingår kvalificerad rådgivning om dina arbetsvillkor och en av marknadens bästa hem- och olycksfallsförsäkringar. Över 500 000 personer är med i Kommunal.

Vad betyder begreppet kommunalt?

Kommunal – något att göra med kommun. Kommunalråd – en förtroendepost och en titel i svenska kommuner. Kommunalpolitiker – en kommunalt arbetande politiker. Kommunal verksamhet – verksamhet som drivs av kommunen.

Vad gör en kommunalarbetare?

Fackföreningen Kommunal finns till för att tillvarata medlemmarnas intressen på arbetsmarknaden och i samhällslivet i övrigt. Kommunal ska arbeta för goda anställningsvillkor och arbetsförhållanden, för god arbetsmiljö, samt för inflytande, utbildning och utvecklingsmöjligheter för medlemmarna.

Vilka arbetsgrupper ingår i Kommunal?

Yrken och branscher i Kommunal
 • Funktionshinder. Inom denna bransch arbetar medlemmar i Kommunal med att hjälpa människor med funktionsnedsättning. …
 • Förskola och skola. …
 • Grön sektor. …
 • Hushållsnära tjänster. …
 • Hälso- och sjukvård. …
 • Kök och restaurang. …
 • Räddningstjänst. …
 • Teknik, fastighet och underhåll.

Vad är skillnaden mellan a-kassa och Kommunal?

Kommunals a-kassa och fackföreningen Kommunal är två olika organisationer. Genom att gå med i a-kassan skaffar du dig ekonomisk trygghet om du skulle bli arbetslös. Genom att också vara med i facket får du dubbel trygghet för hela arbetslivet.

Kan arbetsgivaren ändra dina arbetsuppgifter?

Att leda och fördela arbetet betyder att arbetsgivaren bland annat kan bestämma; verksamhetens former, hur arbetet ska organiseras och utföras, vilka och hur många anställda som ska utföra arbetet, dina arbetstider, föreskrifter och policyer som ska gälla på arbetsplatsen, förflyttning eller omplacering av dig som chef …

Vad äger kommunen?

Kommunerna ansvarar för en stor del av den samhällsservice som finns där vi bor. Några av de viktigaste uppgifterna är förskola, skola, äldreomsorg och socialtjänst. Vissa verksamheter är kommunerna skyldiga att tillhandahålla enligt lag, medan andra verksamheter är frivilliga och beslutas av lokala politiker.

Vem bestämmer vad i kommunen?

Staten beslutar om lagar och förordningar som styr vad regioner och kommuner ska göra. Staten har delat in Sverige i län. Kommunerna sköter de lokala uppgifterna, bland annat skola, omsorg om barn, äldre och funktionshindrade samt vatten och avlopp.

Varför har vi en kommun?

Kommunerna ansvarar för en stor del av den samhällsservice som finns där vi bor. Bland de viktigaste uppgifterna är förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg. Kommunerna är skyldiga att ha vissa verksamheter enligt lag.

Vilket år bildades Kommunal?

1910

Hur mycket kostar facket Kommunal?

Vad du betalar i medlemsavgift till Kommunal beräknas utifrån vad du har för inkomst. Avgifter varierar från 140 kr per månad till 618 kr. Här kan du se vad du betalar beroende på din inkomst.

Vilka frågor driver Kommunal?

Kommunal tycker
 • Några exempel på centrala områden Kommunal driver både via kollektivavtal och genom politisk påverkan är de om löner och anställningsvillkor och välfärdens finansiering och sociala trygghetssystem. Lön, arbetsmiljö och anställningsvillkor. …
 • Välfärdens finansiering. …
 • Sociala trygghetssystem.

Vad är en yrkesgrupp?

Profession är inom samhällsvetenskaperna en beteckning på en yrkesgrupp med vissa gemensamma drag. Bland dessa drag finns avgränsning mot andra yrkesgrupper, förfogande över särskild kunskap, arbetsuppgifter som innehåller unika eller varierande moment, självständighet i yrkesutövningen och en särskild yrkeskodex.

Hur är Kommunal uppbyggt?

Förbundsledning – kongressen väljer tre personer (förbundsordförande, förbundssekreterare och avtalssekreterare) att leda Kommunal mot de mål som kongressen, förbundsmöten och förbundsstyrelsen bestämmer. De arbetar på det centrala förbundskontoret.

Vad är Kommunal sektor?

Kommunala sektorn omfattar verksamheten i kommuner (primärkommuner) och landsting (landstingskommuner). Hit räknas hälso- och sjukvård, socialtjänsten och barnomsorg, skola och vuxenutbildning.

FACKTA | Medlemsresan avsnitt 1

Kommunal samverkan – vad innebär tillägget till nya kommunallagen?

Så här styrs Sverige, kommuner och regioner

Lämna en kommentar