Vad är kompetenser?

Vad är bra kompetenser?

Exempel på kompetenser

Analytisk: Du är bra på att analysera fakta och dra slutsatser. Problemlösning: Du löser problem snabbt och lätt. Du kommer enkelt på nya idéer och nya infallsvinklar. Samarbetsförmåga: Du är bra på att samarbeta och tar ofta initiativ till samarbeten.

Vad är kompetenser i CV?

De vet vilka färdigheter som krävs för att göra jobbet och de tittar på ditt cv för att se om dessa nyckelord ingår. Kompetenser är de talanger, egenskaper och insikter du förvärvat under hela din utbildning och karriär.

Vad kan en kompetens vara?

Kompetens kan vara så mycket

Det handlar om dina samlade kunskaper, erfarenheter, färdigheter, talanger, egenskaper, värderingar och sociala förmågor. Allt det som avgör om du klarar av de situationer, problem och människor du ställs inför både privat och i arbetslivet.

Hur beskriva kompetenser?

En del av dina kompetenser består av sådant som du vet. Du kan till exempel ha kunskap som du fått med en utbildning, insikter i en bransch du samlat på dig, eller kännedom om en organisation eller dess konkurrenter. En del kan du ha läst dig till och en del kan du har lärt dig genom erfarenhet.

Vilka är dina viktigaste kompetenser?

Här är några viktiga typer av kompetenser som ett CV kan innehålla:
 • Aktivt lyssnande.
 • Kommunikation.
 • Datorkunskaper.
 • Kundservice.
 • Social kompetens.
 • Ledarskap.
 • Organisationsförmåga.
 • Problemlösning.
6 feb. 2022

Vad har jag för färdigheter?

Enligt analysen för år 2020 skulle de viktigaste färdigheterna 2020 att vara följande:
 • Komplex problemlösning.
 • Kritiskt tänkande.
 • Kreativitet.
 • Sociala färdigheter.
 • Samarbetsförmåga.
 • Sensationell intelligens.
 • Beslutande förmåga.
 • Serviceorientering.

Vad är Kompetenskartläggning?

Den första delen av en validering är en kompetenskartläggning. Den är utforskande och handlar om att synliggöra erfarenhet och kompetens från såväl utbildningar och yrkesliv som fritid och eventuellt föreningsliv.

Vilka kompetenser finns det?

Har du någon av följande kompetenser?
 • Ett kritiskt tänkande. …
 • Förmåga att samarbeta. …
 • Ett kreativt tänkande. …
 • Förmåga att leda andra. …
 • Att kommunicera i skrift. …
 • Kunskap inom programmering. …
 • Duktig på att planera. …
 • Kunskaper inom datahantering.

Har du kompetens som inte används?

Min forskning visar att medarbetare som inte får användning av sin kompetens, blir mindre motiverad och gör svagare insatser. Prestationerna sjunker och de blir frustrerade, känner sig lätt underskattade och söker sig ofta till andra arbeten eller till andra företag. Frustrationen kan också påverka arbetsmiljön.

Vad består kompetens av?

Definition av kompetens

Det innebär: förmåga och vilja att utföra en uppgift genom att tillämpa kunskaper och färdigheter. Förmåga: erfarenhet, förståelse och omdöme att omsätta sina kunskaper och färdigheter. Vilja: attityder, engagemang, mod och ansvar. Kunskap: fakta och metoder – att veta.

Vilka kompetenser efterfrågas?

Här är de sju mest efterfrågade kompetenserna, i rangordning:
 • Personalledning. Att vara bra på personalledning betyder att du kan leda, instruera och samordna team – och trivs i rollen. …
 • Initiativ och ansvar. …
 • Resultatorienterad. …
 • Handlingskraftig. …
 • Stabilitet. …
 • Effektiv kommunikation. …
 • Personalutveckling.
14 juni 2016

F 3. Om kunskap och kompetens

Vad är kompetens

Vad är reell kompetens?

Lämna en kommentar