Vad är konsensus?

Vad innebär Consensus?

Consensus är latin och betyder ursprungligen ’överensstämmelse, allmän sed, enstämmighet, överenskommelse etc. ’ Men den nya användning som vi nu har av ordet i svenskan kan knappast ses som ett direkt lån från latinet, utan snarare från engelskan (där ordet har samma form som i latinet).

Finns en konsensus?

Konsensus innebär att användarna strävar efter att söka samförstånd, men konsensusbeslut betyder inte alltid att beslut tas i enhällighet eller att omröstningar är önskvärda.

Vad är en företeelse?

företeelse i ordbok från 1870

Betydelse: Någonting mindre vanligt, som företer sig för ens syn (fenomen); äfven något för menskligheten, för ett samhälle eller en enskilt vigtigt, betecknande, som inträffar. Betydelse: Någonting mindre vanligt, som företer sig för enst syn; äfven händelse af vigt.

Kan pass vara korsord?

Synonymer till pass
  • hålväg, smal passage, bergsänka, ravin.
  • legitimation, legitimationshandling, identitetshandling, leg.
  • tjänstgöring, vakt, jour, skift, postering; patrulleringsområde; stå på pass vara beredd.
  • passning, samspel.

Vad betyder anbringas?

Anbringa betyder i stort sett samma sak som placera.

Konflikt- och konsensusperspektiv

YTTRANDEFRIHET & KONSENSUSKULTUR: Vad är Cancel Culture och dekonstruktivism?

PERSPEKTIV AKTÖR & STRUKTUR INTRODUKTION

Lämna en kommentar