Vad är konsumentverket?

Vad menas Konsumentverket?

Konsumentverket är en myndighet som finns till för dig som konsument. En konsument är en person som köper något av ett företag. Vårt jobb är att försöka skydda dig som konsument så att du ska känna dig trygg och säker när du handlar. Vi tipsar om vad du kan tänka på och vad du har rätt till enligt lagen.

Vad är Konsumentverket och vad arbetar de med?

Vi arbetar för att alla varor och tjänster som konsumenter köper eller hyr ska vara säkra. Det gör vi bland annat genom marknadskontroller där vi undersöker produkter. Arbetet är även proaktivt och förebyggande genom att vi informerar branschen om regler och risker.

Vad är konsumentvägledningen?

Kommunernas konsumentvägledning, Hallå konsument, ECC Sverige och de fyra konsumentbyråerna ger alla kostnadsfri hjälp till konsumenter i behov av stöd. De är beroende av och kompletterar varandra för att ge ett gott konsumentstöd.

Vad jobbar den kommunala konsumentvägledaren med?

Om kommunal konsumentvägledning

Frågorna kan handla om hjälp med att reklamera en vara eller en tjänst och information om vilka rättigheter och skyldigheter konsumenten har. Ibland hjälper konsumentvägledarna till att tolka avtal och kan i vissa fall även medla mellan konsument och företag.

Vad är en köplag?

När du som privatperson köper eller säljer en vara till en annan privatperson gäller köplagen. Bestämmelserna i köplagen går att avtala bort. Det betyder att en köpare och en säljare kan komma överens om andra villkor än de som står i lagen.

Var kan man få hjälp med konsumentfrågor?

Hallå konsument
  • Hallå konsument är en rikstäckande upplysningstjänst som samordnas av Konsumentverket. …
  • Telefon: 0771 – 525 525. …
  • Många kommuner erbjuder konsumentvägledning, men inte alla.

Hur många jobbar på Konsumentverket?

Konsumentverket finns i Karlstad och har cirka 200 anställda. Cecilia Tisell är generaldirektör och konsumentombudsman. Konsumentverket har fyra avdelningar: konsumentskydd, kunskap och konsumentstöd, digitalt och kommunikativt stöd samt verksamhetsstöd.

Är Konsumentverket en myndighet?

Konsumentverket är en statlig myndighet.

Vem leder Konsumentverket?

Insynsrådet. Generaldirektören styr Konsumentverket och ansvarar för verksamheten inför regeringen. Som stöd finns ett insynsråd, som utses av regeringen och som har till uppgift att ha insyn och ge råd till myndighetschefen.

Hur kontaktar man Konsumentombudsmannen?

Telefon: 0771–42 33 00.

Vad tjänar en konsumentvägledare?

41 100 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Hur jobbar konsumentvägledare?

Som konsumentvägledare ger du råd och information till allmänheten i olika konsumentfrågor. Det kan gälla att informera om kundens rättigheter vid köp av en vara eller tjänst. Andra frågor gäller hushållsekonomin. Du hjälper den som söker råd att göra upp en hållbar budget.

Vad menas med bytesrätt?

Öppet köp och bytesrätt innebär att konsumenten kan köpa en vara men sedan ändra sig inom en bestämd tid. Det är upp till dig om du vill erbjuda öppet köp och/eller bytesrätt. Det är många företagare som erbjuder öppet köp och/eller bytesrätt.

Vad är en ångerrätt?

Ångerrätt är en lagstadgad rättighet som innebär att du har 14 dagar på dig att ångra ett köp du har gjort på distans, till exempel nätet. Ångerrätten gäller både varor och tjänster. Informationen gäller köp inom EU, Norge, Island och Storbritannien.

Det här gör Konsumentverket

This is the Swedish Consumer Agency

Sara om konsumenträttigheter

Lämna en kommentar