Vad är kontonummer swedbank?

Swedbank. 5 siffrigt clearingnummer som börjar med 8. Följs av kontonummer om 6, 8 eller 10 siffror (ex 832791110001110). Om det är färre än 10 siffror i kontonumret – fyll på med nollor efter (femsiffriga) clearingnumret.

Vilken är kontonummer Swedbank?

För kunder som tidigare haft konto i Föreningsbanken så innehåller bankkontonumret 11 siffror (4-siffrigt clearingnummer som börjar på siffran 7 och 7 siffror i kontonumret).

Hur många siffror Swedbank kontonummer?

1. Ange de 4 första siffrorna av det 5-siffriga clearingnumret och därefter kontonummer, totalt 14 siffror, utan extra tecken (till exempel streck eller punkter).

Hur uppger man kontonummer Swedbank?

Om clearingnumret börjar på 7 anges totalt 11 siffror. Börjar clearingnumret på 8 anger du det femsiffriga clearingnumret plus kontonummer, totalt 15 siffror. Om antalet siffror är färre än 15 fyller du på med nollor mellan clearingnumret och kontonumret. Ange clearingnummer och kontonummer, totalt 13 siffror.

Hur anger man kontonummer?

Hur du ska skriva ditt kontonummer är beroende av om kontonumret börjar på en 7 eller en 8. Ange då totalt 11 siffror. Ange totalt 15 siffror (femsiffrigt clearingnummer plus kontonummer). Om det blir färre än 15 siffror; fyll på med nollor framför kontonumret.

Vilken bank 8327?

7000-8999
Clearingnummer Bank
8321-2 Sölvesborg-Mjällby sparbank
8324-6 (tidigare Sparbanken Syd)
8327-9 Swedbank (Stockholm)
8331-1 Häradssparbanken Mönsterås

68 rader till

Hur vet jag vilken bank ett kontonummer tillhör?

Ett svenskt bankkontonummer består alltid av clearingnummer (fyra siffror) och ett kontonummer. Antalet siffror i kontonumret varierar från bank till bank. När du för över pengar till en annan bank måste du alltid ange först clearingnummer och sedan kontonummer utan extra tecken, t ex streck och punkter.

Hur ser ett bankgironummer ut?

Ett bankgironummer består av sju eller åtta siffror. Den sista siffran i raden är en kontrollsiffra, precis som i svenska person- och organisationsnummer.

Vad är en kontoinnehavare?

Kontots namn är vanligen kontoinnehavarens namn. Kontoinnehavaren kan emellertid ha valt att ge ett annat namn till sitt bankkonto.

Är det riskfritt att ge ut kontonummer?

Kom ihåg att du fortfarande kan bli lurad även om säljaren lämnar ut sitt person- eller kontonummer – att du får personuppgifter skyddar dig inte från att bli bedragen. Lämna aldrig ut personliga uppgifter, som till exempel kortnummer eller BankID-koder, över mejl, sms eller telefonsamtal. Postförskott är osäkert.

Hur tar man ut kontoutdrag Swedbank?

Du hittar kontoutdrag och kan skriva ut transaktioner genom att väljaj Konton i menyn . Tryck på aktuellt konto. Filtrera på datum under rubriken Sök och filtrera transaktioner. Tryck på Ladda ner för att välja format på kontoutdraget.

Hur många siffror har clearingnummer Swedbank?

Clearingnummer i Swedbank och sparbankerna kan ha fyra eller fem siffror. De clearingnummer som härstammar från Föreningsbanken börjar på 7 och är fyrsiffriga medan övriga clearingnummer i Swedbank och sparbankerna börjar på 8 och är femsiffriga.

Hur många siffror har ett kontonummer i Handelsbanken?

Bank Clearing- nummerserie Max antal siffror i kontonummer(exkl. clearingnr)
Handelsbanken 6000-6999 9
ICA Banken 9270-9279 7
IKANO Banken 9170-9179 7
Länsförsäkringar Bank 9020-9029 3400-3409 9060-9069 7

27 rader till

Hur många siffror är ett clearingnummer?

Clearingnumret står före kontonumret. Om clearingnumret börjar på siffran 7 är hela kontonumret (inklusive clearingnumret) elva siffror långt och clearingnumret är de fyra första siffrorna. Om clearingnumret börjar på siffran 8 är kontonumret femton siffror långt och clearingnumret är de fem första siffrorna.

Hur får man tag i sitt clearingnummer?

Hos oss är clearingnumret de första fyra siffrorna i ditt kontonummer och det börjar alltid med siffran 5. Var uppmärksam på att du kan ha olika clearingnummer för olika konton beroende på var du har öppnat kontot. Exempel: I kontonummer 5001-00 000 00 är clearingnumret 5001.

Lär dig använda digitala tjänster – Betala räkningar med mobilen på Swedbank

Fråga oss om ditt IBAN

Kontoutdrag (Swedbank)

Lämna en kommentar