Vad är korrugering?

Korrugering är en konstruktion som ger styvhet. När ett material är korrugerat är det veckat eller vågformat. Skillnaden mellan ”ytterkurva” och ”innerkurva” blir stor och det ger materialet styvhet.

Vad menar man med tryckhållfasthet?

Tryckhållfasthet är egenskapen att kunna tåla vissa tryckkrafter. För balkar och stänger som belastas med tryck i riktning ände mot ände, se Eulers knäckningsfall. Material som trycks ihop, se Kompressibilitet.

Varför är röret svårt att böja i alla riktningar?

På den sida ett föremål dras ut och blir längre utsätts det för dragkrafter. På den sida det trycks ihop och blir kortare utsätts det för tryckkrafter. Böjning forts. dragkrafterna desto svårare är föremålet att böja.

Vad kallas det när man veckar ett material för att få mer styvhet?

Draghållfasthet menas med att materialet utsätts för dragkrafter, genom att det vrids och dras, utan att det går sönder. Två exempel där man behöver material som har god draghållfasthet är när man konstruerar stålvajrar i hisslinor och bärkablar i hängbroar, som utsätts för stora dragkrafter.

Vad är fördelen med att använda armerad betong?

Armering används för att öka hållbarheten och hållfastheten i ett material, t ex betong. Armering för betongkonstruktioner har en förstärkande funktion samt tar även upp sträck-, tryck- och skärkrafter och förhindrar sprickbildning. Armering för betong finns i form av armeringsstänger och armeringsnät.

Vad är balkar bra för?

Den här balken har samma form som HEA-balken, men betydligt tjockare flänsar, vilket ökar stabilitet och bärförmåga. Den blir samtidigt tyngre. Den kan användas till både liggande och stående stöttning i byggnadsverk.

Vad är en tryckkraft?

tryckkraft är en kraft som trycker på ett föremål.

Hur kan material formas för att bli starkare?

Nya material utvecklas ständigt genom att olika befintliga material kombineras. På så vis framställs material med nya egenskaper. Inom området hållfasthet och stabili- tet är det oftast lättare och starkare material man vill skapa. Ett sådant exempel från senare tid är grafen, ett material som är mycket starkt.

Vad innebär tryck och dragkraft?

Tryckkraft uppstår när något föremål dras mot jorden(gravitation). Tex bygga grund av betong för tex hus. Motståndskraften mot dragkraft. Dragkraft är en kraft som uppkommer när någonting dras, för det mesta i sidled.

Hur fungerar en hängbro?

En hängbro är en bro där de bärande krafterna tas upp av kablar, eller kedjor, som förankrats i marken vid brons bägge ändar. Vanligen löper de bärande kablarna eller kedjorna över torn eller pyloner och ligger högre än brobanan. Denna hålls på plats av vertikala stag och hänger således under och mellan bärkablarna.

Vilken belastning utsätts en husgrund för?

Ge exempel på olika föremål eller konstruktioner som utsätts för de tre belastningarna. Böjbelastning=när man ska böja en balk så ändras formen. Tryckkraft=en husgrund ska kunna orka ett helt hus och måste då klara av en stor tryckkraft. Det har materialet betong.

Vad är böjning teknik?

Ett föremål är elastiskt om det återfår sin ursprungliga form efter den har utsatts för krafter som gjort att den ändrat sin form. Vad händer under böjning? När något böjs, utsätts den för både drag-och tryckkrafter.

Vilket material används oftast i balkar?

En balk som ligger på ett stort antal upplag kallas kontinuerlig balk (ett exempel på detta är en järnvägsräls). Balkar kan vara tillverkade av en mängd material. Inom byggnadstekniken är de oftast tillverkade av stål eller betong, men finns även av homogent virke och limträ.

Vad menas med Najning?

Vid najning fixeras järnen sinsemellan i korsningspunkterna med ståltråd, som lindas runt korsningen och dras åt. Najning utförs än idag oftast för hand med en najtång och grov ståltråd på rulle, eller med genom att tvinna tunnare ståltrådar med öglor i ändarna med en drillapparat.

Varför armeras betongen i grunder med armeringsstål?

Armeringsjärnets uppgift är att förstärka betongen vid gjutning och murning. För att förbättra fästet i betongen kan tunna armeringsjärn svetsas samman till armeringsnät. Armeringsnät är bra för att hämma sprickbildning och binda ihop betongen.

Varför bygger man med betong?

Betong är ett naturmaterial. Det är fukttåligt och möglar inte, ger stabila, ljudisolerande konstruktioner samt är brandsäkert och energieffektivt. Betong är ett bra val för miljön och ger ett behagligt inomhusklimat. Naturmaterialet betong är ett av världens mest hållbara byggmaterial och samtidigt det mest formbara.

Avsättningar och ansvarsförbindelser i bokslutet

Vad är grejen med jordbruket och högkulturerna?

Kartongproduktion

Lämna en kommentar