Vad är kremering?

Vad händer med kroppen vid kremering?

Vid kremering förs den avlidnes kropp till ett krematorium, där kroppen bränns till aska i särskilt anpassade kremationsugnar. När kremeringen är färdig samlas askan upp och hälls ner i den urna som valts ut av anhöriga.

Hur mycket blir kvar efter kremering?

Det handlar om mellan 150 och 200 kilo som vi gräver ner årligen, säger Sören Olsson. Den aska som blir kvar i ugnen efter kremeringen rakas manuellt ner i ett speciellt kärl och bearbetas sedan i en askberedare innan stoftet efter den döde slutligen fylls över i den urna som de anhöriga har valt.

Vad kostar kremering i Sverige?

Vad kostar en kremering? Kostnaden för en kremering täcks helt av begravningsavgiften. Alla som är folkbokförda i Sverige och har en beskattningsbar inkomst betalar begravningsavgift, oavsett vilken religion de tillhör eller om de har gått ur kyrkan. Därmed betalar man inte något extra för en kremering.

Hur blir man Kremerad?

Kistan förs in i en stor ugn som håller en temperatur på ungefär 700-1000 grader. I vanliga fall tar det ca 80 minuter att omvandla både kista och kropp till aska som kan jordfästas eller spridas fritt. En brandsäker ID-bricka i keramik läggs på kistan innan den förs in i ugnen.

Vad kostar det att kremera en kropp?

Den avlidnes kropp kan kremeras, sedan gravsätts askan eller strös i en minneslund. Kostnaden för detta är cirka 5 000 kronor.

Måste man ha kista vid kremering?

Enligt lag måste du alltid ha en kista

Enligt begravningslagen måste alltid den avlidna ligga i en kista vid kremering på grund av arbetsmiljömässiga och etiska skäl. Detta gäller oavsett om gravsättningen ska ske i form av en jordbegravning eller om den avlidna ska kremeras.

Hur mycket väger aska efter kremering?

Efter en separat kremering samlas all aska upp i en urna. Askan efter en kremering av en stor häst väger mellan 25 och 30 kg. Hästägaren kan själv bestämma vad den vill göra med askan, en del väljer till exempel att sprida ut askan i hästens hage.

Vad kostar en kista i wellpapp?

När hon kollade upptäckte hon att det finns kistor av wellpapp, som kostar under 2.000 kronor – mindre än hälften så mycket som billigaste träkistan på Gotland som kostar omkring 4.500.

Får man behålla askan efter kremering?

Du får inte förvara urnan hemma i väntan på att sprida ut askan. Den måste förvaras i krematoriet, eller hos församlingen som ansvarar för begravningsverksamheten. Urnan får endast hämtas i anslutning till det tillfälle då du ska sprida askan.

Vem betalar kremering?

Begravningsavgiften, som alla folkbokförda i Sverige betalar, täcker kostnader för kremation, gravsättning, gravplats under 25 år på allmän begravningsplats och vissa transporter.

Hur mycket kostar en urna?

Pris. Priserna varierar en del för olika urnor men det vanligaste är att de kostar mellan ca 700 kronor till 3 000 kronor.

Vad kostar en Direktkremering?

Vid en direktkremering hjälper vi till med svepning, kistläggning, transporter, beställning av intyg samt bokning av kremering. En kista i furu är enligt svensk lag nödvändigt för transport till kremation. För en direktkremering inkluderat transport och kistläggning tar vi på Lova 8 900 kr.

Hur placeras kistan i kyrkan?

Placering av kista eller urna

I kyrkan var seden tidigare att kistan skulle vara vänd mot koret, det vill säga den del av kyrkan där altaret står. Numera placeras den oftast med fotändan mot församlingen. Den ändringen har förmodligen uppstått mest av praktiska skäl.

Är kroppen i kistan vid begravning?

I kistan ligger kroppen på en dyna, under huvudet lägger man en kudde och över kroppen läggs ett vitt täcke. Innan kistan stängs lägger begravningsentreprenören en vit duk över den avlidnes ansikte. Kistan förs till platsen där den avlidne ska begravas.

Hur går en borgerlig begravning till?

En borgerlig begravningsakt är en ceremoni där var och en helt fritt kan bestämma hur begravningsakten skall utformas. Tvärtemot vad många tror, kan den borgerliga ceremonin innehålla religiösa inslag. Oavsett om man tillhör Svenska kyrkan eller något annat trossamfund kan man välja en borgerlig begravningsakt.

Krematoriet på Trons kapell i Filipstad

Från död till begravning – En film om döden – A movie about death

Nya Krematoriet

Lämna en kommentar