Vad är kristallsjuka?

Kristallsjuka, godartad lägesyrsel, är en vanlig form av yrsel som orsakas av att små kalkkristaller i innerörat har lossnat. Du känner dig mycket yr när du vrider huvudet på vissa sätt. Kristallsjuka smittar inte och går ofta över av sig själv, men ibland kan du behöva behandling.

Vad kan utlösa kristallsjuka?

Orsak till kristallsjuka

Kristallsjuka orsakas av att små kalkkristaller i innerörats båggångar, som är en del av kroppens balanssinne, har lossnat och hamnat fel. När du vrider huvudet i vissa positioner rör sig kristallerna och orsakar yrsel.

Hur lång tid tar det att bli av med Kristallsjukan?

Yrseln beror på lösa saltkristaller som har hamnat i någon av båggångarna i innerörat. Kristallerna ger upphov till felaktiga signaler till hjärnan. Tillståndet har på senare år börjat kallas kristallsjuka. Den går ofta över av sig själv men kan också hålla i sig i flera år.

Är Kristallsjukan stressrelaterad?

Besvären uppstår ofta som följd av annan yrselsjukdom t ex godartad lägesyrsel eller vestibularisneurit, som gör att man blir medveten om att man har ett balanssinne eller att balanssinnet blir känsligare. De kan också uppstå efter en period av annan sjukdom eller en period med psykisk belastning eller stress.

Finns det medicin mot kristallsjuka?

Patienter med känsligt balanssinne kan använda läkemedel mot åksjuka en timme före behandlingen. Dessa läkemedel dämpar balansorganens impulser. De felaktiga impulserna som hjärnan tar emot blir då mindre intensiva. Särskilt snabbverkande är ett receptfritt medicinskt tuggummi mot åksjuka.

Vad ska man undvika vid kristallsjuka?

För att kunna utföra en fungerande manöver måste du kunna hänga med huvudet långt bakåt i position 1 och 2. Om din nacke är stel och du genomför manövern med huvudet motsvarande i ryggläge, riskerar kristallerna att åka tillbaka mot känselsprötet under manövern. Då kommer Epleys manöver inte att hjälpa dig.

Hur förebygger man kristallsjuka?

Har en person en gång råkat ut för kristallsjuka är det vanligt med återfall. Därför rekommenderar Måns Magnusson att vara aktiv och röra på sig mycket. Men även att varje gång yrseln återkommer testa att göra rekommenderade övningar för att skaka loss kristallerna.

Hur länge sitter Lägesyrsel i?

Kristallsjuka ger inga bestående besvär och går ofta över av sig själv efter några veckor. Du kan pröva att upprepa de huvudrörelser som gör dig yr många gånger. Det kan göra att kristallerna faller tillbaka till sin plats. Ofta är det tillräckligt för att du ska känna dig bättre.

Kan Kristallsjukan komma och gå?

För de flesta drabbade går kristallsjuka över av sig själv efter några veckor men den har en tendens att komma tillbaka. Cirka häften av patienterna får tillbaka en omgång med känning av yrseln.

Kan kristallsjuka bli kronisk?

När upprepade repositionsmanövrar inte lyckats tömma båggången på de lösa partiklarna får man tyvärr förvänta sig en period dagliga lägesrelaterade symtom s k kronisk kristallsjuka.

Varför yrsel vid stress?

Hjärnans samordning av signaler skapar balans

Hjärnans samordning är mycket känslig. Stress, oro och ångest kan störa känslan av fysisk balans. Du upplever balans när signalerna från de olika sinnesorganen som samordnas i hjärnan fungerar. Men störs hjärnans samordning kan du känna dig yr.

Hur ställs diagnosen Kristallsjukan?

Kristallsjuka diagnostiseras genom analys av ögonrörelser i avslöjande positionstester. Genom att dokumentera onormala ögonrörelser i samband med provokationer i olika lägespositioner, kan förekomsten av lösa kristaller uteslutas eller bekräftas. Olika varianter av kristallsjuka medför olika mönster av ögonrörelser.

Kan stress ge yrsel?

Plötsligt stämmer inte signalerna mellan de olika sinnesorganen i kroppen överens med vad hjärnan är van vid och förväntar sig. En intressekonflikt uppstår och du känner yrsel. Hjärnans samordning är känslig. Stress, oro och ångest kan skapa känsla av obalans i kroppen och yrsel är ett av de symptom som kan uppstå.

Finns det någon medicin mot yrsel?

Vad Arlevert är och vad det används för

Cinnarizin ingår i en grupp som kallas kalciumantagonister. Dimenhydrinat tillhör en grupp som kallas antihistaminer. Båda substanserna verkar genom att minska symtomen på vertigo (en känsla av yrsel eller av att det “snurrar“) och illamående.

jag har yrsel Vad är kristalsjuka och vad gör man åt det

Skådespelaren Sofia Ledarp fick kristallsjukan mitt under en föreställning – Malou Efter tio (TV4)

Treating BPPV: The Epley Manuever – Boys Town National Research Hospital

Lämna en kommentar