Vad är kristallsjukan?

Kristallsjuka, godartad lägesyrsel, är en vanlig form av yrsel som orsakas av att små kalkkristaller i innerörat har lossnat. Du känner dig mycket yr när du vrider huvudet på vissa sätt. Kristallsjuka smittar inte och går ofta över av sig själv, men ibland kan du behöva behandling.

Vem drabbas av kristallsjuka?

Orsaken till att kalkkristaller lossnar i innerörat är inte helt klarlagda. Åldersförändringar i balansorganet verkar skapa en större sårbarhet för kristallsjuka – det är vanligast att drabbas efter 60 års ålder. I vissa fall kan kristallsjuka uppstå i samband med en skallskada, till exempel hjärnskakning.

Vad ska man undvika vid kristallsjuka?

För att kunna utföra en fungerande manöver måste du kunna hänga med huvudet långt bakåt i position 1 och 2. Om din nacke är stel och du genomför manövern med huvudet motsvarande i ryggläge, riskerar kristallerna att åka tillbaka mot känselsprötet under manövern. Då kommer Epleys manöver inte att hjälpa dig.

Kan man få Kristallsjukan av stress?

Besvären uppstår ofta som följd av annan yrselsjukdom t ex godartad lägesyrsel eller vestibularisneurit, som gör att man blir medveten om att man har ett balanssinne eller att balanssinnet blir känsligare. De kan också uppstå efter en period av annan sjukdom eller en period med psykisk belastning eller stress.

Vad triggar igång Kristallsjukan?

Orsak till kristallsjuka

Kristallsjuka orsakas av att små kalkkristaller i innerörats båggångar, som är en del av kroppens balanssinne, har lossnat och hamnat fel. När du vrider huvudet i vissa positioner rör sig kristallerna och orsakar yrsel.

Kan man bota Kristallsjukan själv?

Vad kan jag göra själv? Kristallsjuka ger inga bestående besvär och går ofta över av sig själv efter några veckor. Du kan pröva att upprepa de huvudrörelser som gör dig yr många gånger. Det kan göra att kristallerna faller tillbaka till sin plats.

Kan Kristallsjukan komma och gå?

För de flesta drabbade går kristallsjuka över av sig själv efter några veckor men den har en tendens att komma tillbaka. Cirka häften av patienterna får tillbaka en omgång med känning av yrseln.

Kan stress utlösa yrsel?

Hjärnans samordning är mycket känslig. Stress, oro och ångest kan störa känslan av fysisk balans. Du upplever balans när signalerna från de olika sinnesorganen som samordnas i hjärnan fungerar. Men störs hjärnans samordning kan du känna dig yr.

Kan stress ge yrsel?

Plötsligt stämmer inte signalerna mellan de olika sinnesorganen i kroppen överens med vad hjärnan är van vid och förväntar sig. En intressekonflikt uppstår och du känner yrsel. Hjärnans samordning är känslig. Stress, oro och ångest kan skapa känsla av obalans i kroppen och yrsel är ett av de symptom som kan uppstå.

Hur mycket stress klarar en människa av innan man riskerar utbrändhet?

Det är svårt att säga hur livet kommer att bli efter att du har haft utmattningssyndrom. Reaktionerna är väldigt individuella. Många upplever att de tål betydligt mindre stress än innan de blev sjuka.

jag har yrsel Vad är kristalsjuka och vad gör man åt det

Skådespelaren Sofia Ledarp fick kristallsjukan mitt under en föreställning – Malou Efter tio (TV4)

Epleys manöver

Lämna en kommentar