Vad är kronofogden?

Vad gör en Kronofogden?

Vi genomför vårt uppdrag genom att se till att den som har rätt att få betalt får det. Det kan vara myndigheter, kommuner, företag eller privatpersoner som ansöker om vår hjälp med att få betalt. Vi ger även stöd till den som ska betala sina skulder och ser till att betalningar sker på ett rättssäkert sätt.

Vad händer om man får Kronofogden?

Om skulden inte betalas eller bestrids i tid och registreras innan slutdatumet fastställs skulden genom ett utslag från Kronofogden och då registreras det automatiskt en betalningsanmärkning som sedan finns kvar i tre år för en privatperson. För ett företag (AB, KB, HB) finns en betalningsanmärkning kvar i fem år.

Vad innebär det att ha en skuld hos Kronofogden?

Om du hamnar i stora betalningssvårigheter och inte kan betala tillbaka ditt lån, riskerar du att ärendet skickas till Kronofogden. Kronofogden är en myndighet som försöker hjälpa företag och privatpersoner att undvika problem med obetalda räkningar. Du kan också ansöka om en så kallad skuldsanering hos Kronofogden.

Vad kan Kronofogden hjälpa till med?

 • Driva in en skuld.
 • Genomföra en vräkning (avhysning)
 • Få tillbaka eller ta bort egendom.
 • Få någon att sluta göra något olovligt.
 • Få bort den som bosatt sig på din mark.
 • Sälja en fastighet så att du får betalt.
 • Få ditt skadestånd.
 • Få barnens underhåll.

Vad har Kronofogden rätt att ta?

Vi kan utmäta din lön, överskott på skattekontot eller något du äger, till exempel en bil. När det gäller företag, kan vi utmäta exempelvis överskott på skattekontot eller egendom.

Du har skulder och äger egendom tillsammans med andra
 • du som har skulder.
 • den som vill ha betalt.
 • någon av de andra delägarna.

När försvinner en skuld hos Kronofogden?

De flesta skulder till staten preskriberas efter fem år. Men Skatteverket kan begära att preskriptionstiden ska förlängas när det gäller skatteskulder.

Är det så farligt att hamna hos Kronofogden?

Det finns tyvärr en ganska stor risk för att det blir så. Om din skuld har hamnat hos Kronofogdemyndigheten och det har beslutas att du ska betala in skulden inom en viss tid, så är det tyvärr väldigt sannolikt att du får en betalningsanmärkning även om du betalar i tid.

Får man betalningsanmärkning om det går till Kronofogden?

Att du får ett inkassokrav betyder inte att du har fått eller kommer att en betalningsanmärkning. Det är först om ärendet går vidare till Kronofogden, och om du varken betalar eller protesterar mot kravet som du kan en betalningsanmärkning.

Hur mycket är existensminimum 2022?

Normalbeloppet är alltså det du får behålla efter att boendekostnaden är betald. För 2022 gäller att en ensamstående vuxen får behålla 5 157 kronor, två vuxna (makar eller sambos) får tillsammans 8 520 kronor. Du har även rätt till 2 736 kronor för varje barn som är 6 år eller yngre och 3 150 kronor för barn över 7 år.

Vad händer om man inte betalar sin skuld till Kronofogden?

Kan du inte betala hittar du information om vad som händer om kravet blir fastställt och den du är skyldig pengar vill ha hjälp med att driva in skulden. Du hittar även information om hur en skuldsanering går till och vår roll i konkurser och företagsrekonstruktioner.

Är skulder hos Kronofogden offentliga?

En skuld som har funnits hos oss för utmätning kan omfattas av sekretess. Då är uppgiften inte längre offentlig och vi lämnar inte ut den. Uppgifter om annat, exempelvis vräkning (avhysning), kan också vara sekretessbelagda.

Vad händer om man inte skriver på Kronofogden?

Du måste agera inom ett visst antal dagar, räknat från den dag du svarar att du har tagit emot kravet. Den tid du har på dig (förklaringstiden) står i brevet du fått. Om du inte agerar kan vi besluta att du är skyldig att betala.

Hur kan Kronofogden hjälpa dig?

 1. Driva in en skuld.
 2. Genomföra en vräkning (avhysning)
 3. Få tillbaka eller ta bort egendom.
 4. Få någon att sluta göra något olovligt.
 5. Få bort den som bosatt sig på din mark.
 6. Sälja en fastighet så att du får betalt.
 7. Få ditt skadestånd.
 8. Få barnens underhåll.

Får Kronofogden hålla förhör med svaranden?

Förhör. 10 § Kronofogdemyndigheten får hålla förhör med svaranden, om det behövs. Svaranden får föreläggas att inställa sig personligen vid vite av högst ettusen kronor. Till sådant förhör skall vid behov även sökanden kallas.

När kan Kronofogden ta pengar från mitt konto?

Kronofogdemyndigheten kan ta tillgångar på ditt sparkonto om du inte följer din avbetalningsplan. I enlighet med utmätningsordningen letar Kronofogden i första hand efter tillgångar i form av pengar, varför pengarna på ditt sparkonto kan bli föremål för utmätning.

Har ditt ärende gått till Kronofogden? (Film #3)

Vad händer hos Kronofogden – till dig som möter nyanlända. Avsnitt 1

Vad händer hos Kronofogden – till dig som möter nyanlända. Avsnitt 2

Lämna en kommentar