Vad är kroppsspråk?

Vad innebär begreppet kroppsspråk?

Med kroppsspråket kommunicerar vi människor via våra kroppar, det kan vara allt från gester, mimik, ansiktsuttryck, hållning med mera. Kroppsspråket är mycket mer än vad man själv tänker på. Den icke-verbala kommunikationen sker både medvetet och omedvetet. Det går att lära sig kontrollera och tyda kroppsspråk.

Vad visar kroppsspråket?

Kroppsspråket påverkar hur du uppfattar dig själv. Sätt en penna mellan tänderna, på bredden, så att munnen skapar ett leende. Gör detta i två minuter och du kommer känna dig gladare. Inför anställningsintervjun eller föredraget du ska hålla, ställ dig med händerna på höfterna, ungefär som ”här kommer jag”.

Hur man läser kroppsspråk?

Ett Duchenne-leende innebär att mungiporna dras upp och det bildas skrattrynkor runt ögonen. Denna typ av leende visar på äkta glädje. För att upptäcka ett falskt leende skall du därför kolla på skrattrynkorna runt ögonen. Om personen saknar dessa är sannolikheten stor att hen inte visar äkta glädje.

Varför är det viktigt med kroppsspråk?

De ska helst ta in, fundera på och engageras av det du berättar och där är kroppsspråket ett bra redskap. Med dina rörelser kan du förtydliga det du säger, poängtera något viktigt och minska risken för missförstånd.

Vilka olika kroppsspråk finns det?

Vårt kroppsspråk består av en rad olika kroppsliga signaler och reaktioner. Kroppsspråket är ett icke-verbalt språk och det finns flera olika sådana icke-verbala kommunikationkanaler; Ansikte/mimik, röstläge, blick/ögonkontakt, gester m.m.

Vad är en gest?

Gester kan vara ofrivilliga, men de går också att avsiktligt överdriva. Med gester kan man komplettera och förtydliga tal. Med dem kan man beskriva och presenteras saker ickeverbalt; pantomim är ett exempel på detta. Gesterna är bekanta för de flesta människor och man har lärt sig att tolka dessa i olika situationer.

Vad är medveten signaler?

Signaler kan användas för att styra andras handlingar. Det är en mer medveten och avsiktlig handling. Genom att till exempel hänga med huvudet visar en person att han är trött och vill vila. Även här är gensvaret från omgivningen mycket viktig.

Hur skiljer sig kroppsspråk mellan kulturer?

I många kulturer tecknar man till exempel “toppen!” genom att sätta samman tummen och pekfingret till en ring. Men i ett antal länder, främst asiatiska, är det i stället ett tecken för kvinnans könsorgan. Fast inte i Japan – där betyder det “pengar”. I bland annat Grekland betyder det “nej” om man nickar.

Vilka kommunikationsformer är vi mest medvetna om?

Den amerikanske kommunikationsforskaren Albert Mehrabian fann att när vi kommunicerar känslor, så står 7 procent för det rent verbala (ord), 38 procent är tonfall, betoningar och andra ljud och hela 55 procent är det icke-verbala.

Hur mycket använder vi kroppsspråk?

En dryg tredjedel (38 %) kommuniceras av röstens tempo och tonläge. Men den allra största delen (55 %) kommuniceras med hjälp av kroppsspråket. En slutsats av ovan skulle betyda att om vi ser en persons kroppsspråk och ansiktsuttryck samt uppfattar röstläget skulle vi förstå 93 % av det personen säger.

Kan ditt kroppsspråk påverka andra förklara hur och när?

Hur vi rör våra händer i interaktionen med andra, påverkar förmågan att övertyga vår samtalspartner. Mest effektiva är gester som understryker det du pratar om, till exempel när du formar en cirkel i luften med fingret för att tydliggöra ett visst samband.

På vilka olika sätt kan vårt kroppsspråk påverka det vi säger?

Kroppsspråket signalerar i högsta grad den makt vi upplever att vi har i en situation. När vi känner oss underlägsna blir vi mer ihopsjunkna och förminskar oss själva även i kroppsstorleken. När vi har kontroll över situationen gör vi helt tvärtom.

Vad är kroppsspråk?

Kroppsspråk: HUR du säger något kan vara viktigare än VAD

Är kroppsspråket viktigare än ord?

Lämna en kommentar