Vad är kullager?

Vad gör ett kullager?

Lagrets funktion är att fördela belastningen och minska friktionen som maskinernas axlar utsätts för. Kullagret styr och stödjer axlarna. Ett sfäriskt kullager har två kulrader. Den yttre ringen har en sfärisk form, vilket innebär att den inre ringen kan röra sig fritt.

Vad är fördelen med kullager?

Namnet kommer från den brittiske uppfinnaren Robert Conrad som fick brittiskt patent 1903 och amerikanskt patent för metoden 1906. Fördelen är att lagret kan bära axiell last i båda riktningarna. Däremot är bärigheten något lägre än för ett lager med ifyllnadsspår.

När används rullningslager?

Det används bl. a. i växellådor, järnvägshjul och lastbilar.

Vem tog patent på kullager?

Den Svenska Kullagerfabriken (SKF) grundades och samma år godkändes ansökan: svenskt patent nr. 25406, där Wingquist står som uppfinnare. Samtidigt söktes patent i de stora industriländerna som Tyskland, Frankrike, Storbritannien och USA. ”SKF”-lagret lade grunden till företagets snabba expansion.

Hur får man in kulorna i ett kullager?

Man förskjuter helt enkelt inner- och ytterring enligt figuren, så att alla kulorna kan plockas in i det större gapet i toppen av figuren. Därefter centrerar man ringarna och fördelar ut kulorna. Slutligen monteras en hållare, vanligen av stål eller plast, för att hålla jämna avstånd mellan kulorna.

Vem var mannen bakom SKF?

Aktiebolaget Svenska Kullagerfabriken grundas den 16 februari 1907. Sven Wingquist, uppfinnare av det tvåradiga sfäriska kullagret, är en av grundarna och företagets första vd. Axel Carlander är styrelseordförande. Aktiekapitalet uppgår till 110 000 kronor.

Vad har ett vanligt kullager för nackdel?

Principen för kullager var känd sedan länge men lagren hade en nackdel som begränsade användningen: De var styva och krävde en mycket noggrann uppriktning av axlarna.

Varför skapades kullagret?

Idén om det sfäriska kullagret föds

Sven Wingquist skulle se till att alla maskiner alltid fungerade som de skulle. Men lermarken som fabriken var byggd på ställde till problem. Marken var inte stabil, vilket gjorde att byggnaden rörde sig och kunde med jämna mellanrum förflytta sig några millimeter.

Hur uppfanns kullagret?

Philip Vaughan

Har kullager korsord?

Synonymer till kullager
 • myntsamling,
 • glidlager,
 • rullager.

Vad är det för skillnad på glidlager och kullager?

Rullningslager är ett samlingsbegrepp för lager baserade på rullningsprincipen såsom kullager och rullager. Detta står i motsats till glidlager, där de roterande delarna glider mot varandra.

Hur mäter man ett kullager?

För att säkert identifiera vilket lager du har skall du mäta tjockleken på både inner- och ytterbana. Var noga när du mäter för det är inte ovanligt att lagrets mått ligger på tum-skalan. Passa även på att undersöka om du hittar några beteckningar på lagret, dessa kan stå på både inner- och ytterbana.

Vad har svenskarna uppfunnit?

 • Sfäriska kullagret. Det sfäriska kullagret uppfanns av Sven Wingquist (1876–1953). …
 • Blixtlåset. Blixtlåset eller dragkedjan är en självklarhet idag för att låsa och stänga exempelvis kläder, skor och väskor. …
 • Tetra Pak. …
 • Dynamiten. …
 • Utveckling av telefonen och telefonväxeln. …
 • Ångturbinen. …
 • Separatorn. …
 • Temperaturskalan Celsius.
3 nov. 2021

Vem skapade kullager?

Philip Vaughan

Vad uppfann Sven Wingquist?

Självreglerande kullager

Kullager – Vad du behöver tänka på | Internordic

Kullager Film

Genomgång av olika typer av lager

Lämna en kommentar