Vad är kultryck?

Vad är rätt kultryck?

För högt eller för lågt kultryck kan försämra köregenskaperna och i värsta fall göra att du förlorar kontroll över bilen. Kultrycket är det tryck som bilens dragkula utsätts för. Det optimala kultrycket – normalt mellan 50 och 80 kg – framgår av instruktionsboken, kulhandsken och bilens registreringsbevis.

Vad är för lågt kultryck?

Lågt kultryck: Om du lastar för mycket långt bak på släpvagnen, det vill säga längst ifrån bilen, så bildas ett lågt kultryck. Detta leder till att släpvagnen blir väldigt instabil och slingrar sig fram och tillbaka.

Hur påverkar kultrycket?

Om kultrycket är för högt eller för lågt leder det till försämrade köregenskaper. Kultrycket påverkas av var du placerar lasten i släpvagnen. Ett högt kultryck fås när släpvagnen har för mycket last framtill. Ett lågt kultryck fås när släpet har alltför mycket last på den bakre delen.

Hur räknar man ut rätt kultryck?

En enkel metod för att mäta kultrycket är att lägga en badrumsvåg på marken och ställa släpets stödhjul på badrumsvågen. Kultrycket brukar vanligtvis ligga mellan 30 och 100kg. Ta en titt i bilens instruktionsbok för att kontrollera vad kultrycket skall vara.

Vilken kombination är riktig glykol?

Fyll då på med 50/50-blandning av vatten och glykol. Glykolen har i uppgift att sänka fryspunkten och skydda mot rostangrepp på motorn. Blå glykol – bildar en skyddande hinna i motorn som motverkar korrosion.

Hur fungerar Backautomatik?

Backautomatiken fungerar så här: Bromsbackarna är monterade så att de ger efter lite grand bakåt (men inte framåt). Det innebär att påskjutsstången går i botten när man backar och det går fortfarande att backa.

Hur mycket vikt ska man ha på dragkroken?

”Släpvagnen måste vara helt plan när man använder den”

Dragkrokar har också en max belastningstryck på hur mycket tryck det får vara på dragkroken (vanligt tryck på dragkroken är 80 kg).

När är risken störst med Fällknivsverkan?

Fällknivsverkan är när ett fordon med tillkopplat släp viker sig som en fällkniv så att släpets bakända kanar åt sidan. Fällknivsverkan kan uppstå när ett fordon bromsas bättre än det tillkopplade släpet. Risken är extra stor vid halt väglag – speciellt i nedförsbackar och i kurvor.

Vilken blir bilens bruttovikt om föraren väger 75 kg och bilen är lastad med 250 kg?

Vilken blir bilens bruttovikt om föraren väger 75 kg och bilen är lastad med 250 kg? Bruttovikten är vikten vid ett enskilt tillfälle och borde därför vara tjänstevikt plus last (i det här fallet, då inga passagerare är med och förarens vikt i tjänstevikten brukar beräknas till 75 kg), dvs 1970 kg.

Hur påverkas en bil med tillkopplad släpvagn om kultrycket är för högt?

Hur påverkas köregenskaperna om du kör en bil med tillkopplad släpvagn och kultrycket är högt? Risken för att släpet kan lossna från dragkroken ökar. Bilens bakdäck får sämre grepp eftersom bilen blir framtung. Det blir lättare att bromsa ekipaget.

Hur mycket tryck på dragkrok?

Kultrycket ska ligga inom ett visst intervall, i normala fall 50-80 kg. Är du osäker på vad som gäller brukar det stå på kulhandsken. Annars framgår det garanterat i registreringsbeviset eller instruktionsboken. Skulle du ha för högt eller lågt kultryck, så riskerar du kraftigt försämrade köregenskaper.

Får last skjuta ut framför fordonet?

Last som inte syns tydligt och skjuter ut framåt ska alltid märkas ut. Last som syns tydligt måste bara märkas ut om den skjuter ut mer än 1 meter framåt. Last som skjuter ut i sidled måste inte märkas ut, men den får inte skjuter ut mer än 20 centimeter på någon sida.

Hur räknar man ut hur tungt släp man får dra?

Du har rätt att köra en personbil eller lätt lastbil med en totalvikt av högst 3 500 kg. Du får dra en lätt släpvagn som väger högst 750 kg i totalvikt. Du får även dra släpvagnar som väger mer än 750 kg i totalvikt, förutsatt att bilens och släpvagnens sammanlagda totalvikt inte överstiger 3 500 kg.

När kan släpvagnen börja åla?

Om tyngdpunkten hamnar för långt fram kan släpet lyfta bilens framhjul. Med vikten för långt bak lyfts i stället bilens bakaxel. Dessutom blir släpet mer instabilt och får en tendens att åla på vägen. Belastningen på själva dragkroken ska vara ungefär 100 kilo.

Vad kan hända om du kör bil och släp med för lågt kultryck?

Kultrycket är det tryck som bilens dragkula utsätts för. Lågt kultryck inträffar då du lastar för mycket långt bak på släpvagnen. Detta leder till att släpvagnen blir väldigt instabil och därmed kan kan köregenskaperna försämras.

Kultryck, Köra med Släpvagn & Fällknivsverkan (Släpvagn del 3)

Ta Körkort – Allt om släpvagnar

Bil och släpvagn, vad får de väga tillsammans? – 10 körkortsfrågor

Lämna en kommentar