Vad är ledstaplarens svaga sidor?

En ledstaplare är en typ av gaffeltruck av stödbenstyp som också kallas stödbenstruckar. En stödbenstruck bär sin last innanför stödytan vilket gör att trucken kan byggas mindre och därmed blir en liten och smidig truck som lätt manövreras i mindre utrymmen.

Vad är en ledstaplare?

Ledstaplare används främst på lager för att smidigt kunna lasta och lossa gods på pallar. De finns i många olika varianter där föraren antingen går efter eller bredvid eller står på en plattform och styr. Åker man med kallas en ledstaplare för åkstaplare, går man bredvid kallas den för gåstaplare.

Hur ser stödytan ut på en motviktstruck?

Med stativet i utskjutet läge är lasten utanför truckens stödyta (som med en motviktstruck) och med stativet inskjutet är lasten innanför truckens stödyta (som med en stödbenstruck).

Vad är en motviktstruck?

Motviktstruck är en gaffeltruck som har en motvikt bak för att väga upp lasten på gafflarna. Motvikten sitter integrerad både i nya och begagnade truckar. De tillverkas både som el truckar och diesel truckar.

Vilken Staplingsmetod kräver minst utrymme?

Villken staplingsmetod kräver minst utrymme: Fristapling, Djupstapling eller pallställ? Villken skyddsutrustning måste du alltid ha när du fyller på batterivatten i trucken: Skyddshandskar o skyddsglasögon, Bara skyddshandskar, eller bara skyddsglasögon?

Måste man ha truckkort för ledstaplare?

En ledstaplare, även kallat höglyftande ledtruck, är en vanlig trucktryp på mindre lager. Den används för att stapla och lyfta gods. Till skillnad från en låglyftande plocktruck står föraren kvar på marken vid lyft. För ledstaplare krävs Truckkort A.

Vilka truckar kräver truckkort?

Men även för dig som redan är truckförare och vill utöka dina behörigheter. Läs mer om alla fördelar med att ta ett truckkort och vilka typer av truckar du får köra med respektive behörighet nedan.

Kategori B
 • Motvikstruck.
 • Höglyftande åkstaplare.
 • Skjutstativtruck.
 • Höglyftande plocktruck.
 • Smalgångstruck.
 • Fyrvägstruck.

Vad är Tyngpunktsavståndet?

Tyngdpunktsavståndet är den sträcka räknat från gaffelhälen ( där gaffeln börjar vid gaffelvagnen) och utåt på gaffeln. Vanliga tyngdpunktsavstånd är 500 och 600 mm på truckar som har en kapacitet mindre än 7 ton.

Vad är Gaffelvagnen upphängd i?

 Lyftstativ Gaffelvagn Gaffelvagnen är upphängd i lyftkedjorna och löper på rullar i innerstativet. För att inte rullarna ska fördärvas när du utsätter gafflarna för sidokrafter är rullarna i allmänhet något snedställda, eller också finns det ytterligare rullar, avsedda att ta upp sidokrafterna.

Vad är en 10 tons truck?

Exempelvis om du har ett truckkort som gäller för kategori B av truckar så får du med en motviktstruck lyfta max 10 ton. Har du ett kategori C truckkort så får du med en motviktstruck lyfta från 10 ton och uppåt. Givetvis finns det en max begränsning av hur mycket trucken i sig klarar att lyfta som du inte får gå över.

Vad är en Gaffelvagn truck?

Gaffellyftvagn – En gaffelvagn för säkrare lyft

En gaffelvagn underlättar för er att lyfta, flytta, vinkla eller hantera gods upp till 325 kg. Det kan behövas för att hantera era pallar, rullar, plastbackar, kärl eller färdiga produkter.

Vad visar denna symbol truck?

Vad ska du göra om lasten på gafflarna skymmer din sikt? Vad bör du säkerställa innan du kliver ur trucken? Vad betyder denna märkning? Att trucken är godkänd enligt europisk hälso-, miljö- och säkerhetsstandard.

Vad finns det för truckar?

Här finns 6 olika grupper.
 • B1 – Motviktstruck >10 ton.
 • B2 – Höglyftande åkstaplare med eller utan sittplats.
 • B3 – Skjutstativtruck.
 • B4 – Höglyftande plocktruck.
 • B5 – Smalgångstruck.
 • B6 – Fyrvägstruck.

Hur tar du lättast reda på godsets vikt?

Att hantera gods

På en truck finns skyltar som bland annat visar vilken slags truck det är, dess vikt, maximala lastförmåga, lyfthöjd och tyngdpunktsavstånd för lasten.

Vilket är det lättaste sättet att kontrollera om det är något fel på hydraulsystemet?

Kontrollera oljan – ett mjölkaktigt utseende beror ofta på inblandning av vatten. Montera gärna andningsfilter med torkpatron i systemet, för att förhindra kondens. Högtrycksspola aldrig känsliga delar i ett hydraulsystem.

När får man köra med lasten i högt upplyft läge?

Enda gången du får köra med upplyft last är vid tagande eller sättande av last, eller då sikten kräver det. Därför minskar den tillåtna lyftkapaciteten när höjden ökar, som du kan se på lyftdiagrammet i förarhytten, eller på sidan 50 i boken. Levande kraft När du bromsar en truck vill din last fortsätta framåt.

Sådan får du styr på gruppetavlen

Lärarhandledningen – alltid vid din sida

Att arbeta på lager

Lämna en kommentar