Vad är limträ?

Vad är limträ och vad använder man det till?

Limträ är ett konstruktionsmaterial som optimerar de tekniska egenskaperna hos den förnybara råvaran – trä. Limträelement är uppbyggda med individuella lameller av konstruktionsvirke och ger ett effektivt materialutnyttjande.

Vad används limträbalk till?

Limträ används ofta som balkar och pelare i byggnadskonstruktioner där hög bärförmåga och ett effektivt materialutnyttjande krävs. Limträ kan användas när man bygger småhus som till exempel nockbalk, gavelpelare, takbalk, golvbjälkar, balk över öppning och bärlina under bjälklag.

Är limträ starkare?

Försök har visat att limträ i medeltal inte är mycket starkare än solida balkar av samma dimensioner, men att hållfasthetsvariationen är mindre.

Hur gör man limträ?

Limträ kallas även för laminerat trä, och det består av flera mindre trälameller som limmats samman till ett större ämne. Detta gäller även för limträbalkar, som också är limmade samman av lameller, som kan variera i tjocklek från några få millimeter till flera cemtimenter.

Varför limträ?

Beständighet – Limträ klarar aggressiva miljöer bättre än många andra konstruktionsmaterial. Formbarhet – Limträ kan tillverkas praktiskt taget i vilken form som helst. Formstabilitet – Limträ varken vrider eller kröker sig. Brandmotstånd – Limträ motstår en brand bättre än många andra konstruktionsmaterial.

Hur mycket klarar en limträbalk?

Vid leveransen håller limträet en fuktkvot av 12 – 15 % och densiteten är då cirka 470 kg/m3. Impregnerat limträ har dock en densitet på cirka 600 kg/m3.

Hur dimensionera Limträbalk?

Dimensionsprogrammet hjälper dig att beräkna rätt dimension för till exempel takbalkar, nockbalkar, pelare eller golv- och altanbjälkar i konstruktionsvirke eller limträ eller lättbalkar. Dimensionering enligt Europeisk konstruktionsstandard, EKS11 (BFS 2019:1).

Kan man ha Limträbalk utomhus?

Utomhuskonstruktioner av limträ bör om möjligt skyddas under tak eller med en ventilerad inklädnad. Utomhus under tak räcker det ofta att grundbehandla med en färglös eller pigmenterad trälasyr, eventuellt kombinerad med någon form av kemiskt träskydd mot missfärgande svampangrepp.

Hur mycket starkare är en limträbalk?

Korslimmat trä, KL-trä
Parameter Vanligt förekommande Förekommer
Tjocklek, t 80 – 300 mm 60 – 500 mm
Bredd, b 1,20 – 3,00 m upp till 4,80 m
Längd, l 16 m upp till 30 m
Antal skikt 3, 5, 7, 9 st upp till 25 st

Får man skruva i Limträbalk?

Kraftöverföringen mellan limträbalk och limträpelare sker som regel med hjälp av genomgående skruv, brickor och mutter. Vid små horisontalkrafter och lyftkrafter kan även infästning med hjälp av plåtvinklar, universalskruv eller trä byggnadsskruv användas.

Vad är fördelarna med limträ framför Lösvirke?

Andra fördelar med limträ är dess goda brandmotstånd, utmärkta förmåga att spänna över stora spännvidder, stora bärförmåga och faktiskt dess estetiska utseende. Dessa egenskaper underlättar ditt bygge. I förhållande till sin egen vikt har limträ faktiskt högre bärighet än t ex. aluminium och betong.

Vad används limträ till och vad Ät limträ?

Byggindustrin är ett stort användningsområde för limträ till konstruktionselement i byggnader, till exempel pelare, balkar och takstolar. Limträ har även fördelen mot andra konstruktionsmaterial att det kan tillverkas som krökta element. Ett annat och nytt användningsområde är träbroar i limträ.

Kan man måla limträ?

Målning får inte utföras på limträ som har rötskador eller grova sprickor. Mindre sprickor finns alltid – de brukar normalt inte vålla några problem om man behandlar dessa flödigt med penetrerande grundolja eller träskyddsprodukt och grundfärg.

Vad är en Kertobalk?

För Bärande balk i träkonstruktioner, exempelvis i bjälklag, takbalkar, avväxlingar, bärlinor eller del av takstolar etc. Ekonomiskt, hög styrka och styvhet som ger optimala tvärsnitt i kombination med formstabilitet och enkel hantering ger tillsammans en mycket god totalekonomi.

Hur lång limträbalk?

Limträ Lagerbalk standardlängd
Beskrivning Längd Minsta försäljningsenhet
Limträ, Gran, 90×405, GL30c, LGB, L:06000 6000 5 st
Limträ, Gran, 90×405, GL30c, LGB, L:08000 8000 5 st
Limträ, Gran, 90×405, GL30c, LGB, L:12050 12050 5 st
Limträ, Gran, 115×115, GL30h, LGB, L:03000 3000 10 st

63 rader till

Viridi – What is Glulam

Limträbalkar – TILLVERKNING AV LIMTRÄBALKAR

Johan tipsar om om dimensioneringsprogrammet på Byggbeskrivningar

Lämna en kommentar