Vad är lunginflammation?

Lunginflammation är när du har fått en inflammation i din ena eller båda dina lungor. Det händer också att bara så små delar av lungan blir inflammerad. Lunginflammation kan orsakas av både bakterier och virus. Men den vanligaste orsaken är bakterier och då behandlas du med antibiotika.

Är lunginflammation dödligt?

De flesta med lunginflammation blir helt friska inom någon månad. En lunginflammation kan orsakas av bakterier eller virus. Det är oftast barn under två år och äldre personer som får lunginflammation. För dig som är över 65 år eller har en sjukdom som påverkar immunförsvaret kan sjukdomen bli särskilt allvarlig.

Hur smittsamt är lunginflammation?

De virus som kan orsaka lunginflammation är betydligt mer smittsamma. En tumregel är att du är smittsam så länge du har symtom. Därför är det viktigt att stanna hemma vid tecken på smittsam sjukdom.

Kan en lunginflammation gå över av sig själv?

Hur snabbt du återhämtar dig från en lunginflammation beror på vad som orsakat sjukdomen, hur frisk du är i övrigt och när du får behandling. Om infektionen är lindrig kan lunginflammation gå över av sig själv, annars kan du behöva äta antibiotika. Varje år drabbas 1 av 100 personer av lunginflammation.

Var gör det ont vid lunginflammation?

De vanligaste symptomen vid lunginflammation är hosta och feber med ett nedsatt allmäntillstånd. Du kan känna dig andfådd och få ont i bröstet eller ont i lungorna och luftrören när du hostar eller tar ett djupt andetag. Slemhinnan i luftvägarna svullnar och det kan samlas vätska och slem långt ner i lungvävnaden.

Hur är det att dö av lunginflammation?

För personer som behöver bli inlagda på sjukhus kan mortaliteten vara så hög som 10 % och för de som kräver intensivvård kan den nå 30–50 %. Lunginflammation är den vanligaste sjukhusförvärvade infektionen som leder till döden. Innan det fanns antibiotika var dödligheten hos sjukhusinlagda i normalfallet 30 %.

Hur länge kan man ha lunginflammation?

Vid hemvård är antibiotikabehandlingen, från fall till fall, 5–10 dagar lång. Det finns skäl att uppsöka läkare på nytt om man känner sig sämre eller om sjukdomen inte trots antibiotikabehandling har blivit bättre inom tre dagar. Det tar tid att återhämta sig efter en lunginflammation, upp till flera veckor.

Vart har man ont om man har ont i lungorna?

Det gör ont i bröstkorgen när du andas, vanligtvis på ena sidan. Smärtan är ofta skarp. Ofta gör det mer ont om du andas in djupt. Tidigt i sjukdomen kan det knarra i sidan när du andas.

Hur känns det när man har ont i lungorna?

Du kan uppleva att det gör ont vid lungorna med utstrålning mot rygg, nacke och axlar. Smärtan kan kännas skarp eller krampaktig och uppstå i samband med djupa andetag eller fysisk aktivitet. Även stress, ångest och oro kan ge liknande besvär.

Vad är Pleuritsmärta?

Lungsäcksinflammation innebär kraftig och skärande smärta i bröstkorgen som förvärras vid djupa andetag, hosta och nysning. Sjukdomen delas in i torr och exsudativ pleurit.

Pneumoni (lunginflammation)

Husläkaren: Så funkar vaccin mot lunginflammation – Malou Efter tio (TV4)

Lunginflammation och inflammatorisk reumatisk sjukdom: Hur stor är risken? Petra Neregård

Lämna en kommentar